Antonín Vojtek - malíř jižní Moravy

Antonín Vojtek, malíř a grafik

Narozen 10.ledna 1934 v Horních Bojanovicích. Žije a pracuje v Břeclavi. Je absolventem Masarykovy univerzity Brno.

 

Bývá nazýván “Malířem jižní Moravy”. Na jižní Moravě se narodil, na jižní Moravě žije. Jižní Moravu miluje a celý život ji ztvárňuje svým osobitým způsobem.

 

Antonín Vojtek se zajímal o výtvarnou tvorbu od mládí. Kreslil a maloval v okolí své rodné obce Horní Bojanovice na břeclavském okrese. Svou výstavní činnost zahájil v této obci v roce 1965. Od té doby do současné doby vystavil svá díla na 250 místech, a to samostatně . V České republice to bylo například v Praze, Brně, Mar. Lázních, Františkových Lázních, Hustopečích u Brna, Břeclavi, Lednici na Moravě, Mikulově, Dačicích, Třebíči, Adamově, Kyjově, Znojmě, Zlíně, Podivíně, Kroměříži, Jihlavě, Olomouci, Tišnově, Slavkově u Brna, Hodoníně, v Hluboké nad Vltavou, Karlově Studánce, Karlových Varech … a dalších desítkách míst.

 

V zahraničí: v Německu, Rakousku, Skotsku, Itálii, Řecku, USA, Chorvatsku.

 

Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v téměř padesáti zemích světa .

 

V současné době tvoří nejvíce olejomalby. Můžeme však sledovat i jeho tvorbu kresebnou a grafickou, akvarely i plastiky.

V posledních létech vychází každoročně barevný kalendář s jeho dílem a patrony se stávají významné osobnosti České republiky (Chantal Poullain, Dagmar Havlová, Livia Klausová, Martina Štěpánková, Zuzana Slavíková, Andrea Čunderlíková, Hana Ulrychová, Gabriela Vránová, Bára Špotáková, Dagmar Kludská).Od roku 2001 se akt křtu kalendáře stává významnou společenskou událostí s bohatým kulturním programem. Od 2012 připravujeme setkání s dalšími osobnostmi z řad mužů České republiky, kteří přijmou záštitu nad kalendáři.Pro rok 2013 to byl rybář Jakub Vágner, následující rok zpěvák Jožka Černý, kalendář pro rok 2015 pokřtil prof.Jan Pirk, režisér Zdeněk Troška se této role ujal pro rok 2016, dalším byl herec Roman Vojtek. V roce 2017 se připojil zpěvák Michal David, kalendář pro rok 2019 pokřtil skladatel a hudebník Petr Malásek. Kalendář Antonína Vojtka pro rok 2020 dostává opět významný charitativní rozměr, protože bude za podpory firmy Model z Opavy a Projekty pomáhají, podporovat nadaci Světluška Českého rozhlasu Praha. Kmotrem se stal Ondřej Kepka.

Tradici kalendářů s obrazy A. Vojtka jsme završili v roce 2021 při setkání v Kině Koruna v Břeclavi s exkluzivním hostem Miroslavem Karasem. Na fotografie se můžete podívat zde. Další kalendář vydat neplánujeme. V prodeji zůstává titul Malířův rok a možná uděláme vyjímku až pro další životní jubileum.

Ceny (výběr):

2000 – Milenium, uděluje přednosta okresního úřadu, Ing.D.Piškula, cena se stříbrnou medailí za příkladnou reprezentaci a propagaci břeclavského regionu.

2001 – New York,Čestné uznání: In recognition of your participation in the World Trade Center Site Memorial Competition and the valuable contribution you have made to honoring all those who lost their lives to terrorism on February 26, 1993 and September 11, 2001

2001 – Cena za systematické ztvárnění krajiny v oblasti chorvatského pobřeží – Šibenik, Primošten, Živogošče

2008 – Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti výtvarného umění

2010 – Cena města Hustopeče

2022 - Osobnost města Břeclav

 

 

 

Antonín Vojtek

 

Krajina pod Pálavou, lužní lesy, říční zátoky Dyje nebo lednické rybníky se pro Antonína Vojtka staly náplní obrazů i bytí. Uchvácení krajinou pro něj však neznamená její doslovný přepis. Její zobrazení je i její oslavou: dokonalostí forem vyrovnává rozdíl mezi realitou a ideálem. Přechodné, nedokonalé tvary jsou většinou vyloučeny; zůstávají oblé, kulovité, plasticky působící stromy a keře, z nichž je umně sestavena stylizovaná podoba skutečného modelu. Napětí mezi abstrahovaným a konkrétním, mezi reálem a stylizovanou, ideální formou patří k charakteristickým rysem Vojtkovy malby.

The Pálava locality, marshland woods, meanders of the river Dyje or the ponds of Lednice, filled Antonín Vojtek´s life and pictures . His fascination with the countryside does not mean precise copying. Its description is at the same time its praise : the perfekt forms balance the difference between reality and the ideal. Imperfect, transient shapes are usually excluded only the rounded, circled, plastic trees and bushes, which artfully from the stylised likeness of the actual model. The tension between the abstract and the concrete, the real and the stylised, the ideal form is characteristic for Vojtek´s pictures.

Die Landschaft unter Pálava, Auen mit Laubwäldern, Buchten von Thaya oder Teiche in Lednice wurden für Antonín Vojtek zum Inhalt von Bildern sowie der Existenz. Die Begeisterung durch die Landschaft bedeutet für ihn keine genaue Beschreibung. Die Darstellung der Landchaft ist auch ihre Verherrlichung: durch die Vollkommenheit der Formen gleicht er die Differenz zwischen der Realität und dem Ideal aus. Vorübergehende, unvollkommene Formen sind meistens ausgeschieden; es bleiben rundliche, kugelförmige, plastisch wirkende Bäume und Sträucher, aus denen die stylisierte Gestalt des wirklichen Modells kunstvoll zusammengestellt ist. Die Spannung zwischen dem Abstrahierten und dem Konkreten, zwischen dem Realen und der stylisierten, idealen Form gehört zu den charakteristischen Grundzügen Vojteks Malerei.

 

PhDr. Nina Dvořáková

 

 

 

Co nás čeká

DOA 2024
NAROZENINOVÝ rok Antonína Vojtka

Novinky stručně

NOVÉ webové stránky...
Krajina mého srdce - MGP Prostějov
Havlíčkova vila - MEZI SVĚTY Antonína Vojtka
Paměť národa - Antonín Vojtek
MMG Břeclav - výstava 2024 A.V. oslava 90. narozenin

Všechna práva vyhrazena

Použití pouze s písemným souhlasem autora

Galerii 99 nyní najdete také na facebooku

Videa z akcí

 

Užití cookies

Užití cookies

Navštívíte-li webové stránky vojtek-av.com a kteroukoli jejich subdoménu, jsou na nich v některých případech použity tzv. cookies.

Jedná se o tyto případy:

- Hlasujete v anketě: do cookies je poznamenáno, že jste hlasovali, abyste nemohli v téže anketě hlasovat znovu.

- Nakupujete v e-shopu: do cookies se zaznamenávají údaje z košíku i Vaše osobní údaje, které jsou po potvrzení nákupu opět smazány.

- Čtete články: do cookies se poznamená údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně s výjimkou výše uvedených funkcí.
Pro nakupování povolte cookies a javascript

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 17. 7. 2024