Antonín Vojtek - malíř jižní Moravy

Novinky

strana 11 / 199
  <<   <   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >   >>  

říjen152012
Vernisáž Surman - Václavovič

Krásný slunečný den doprovázel slavnostní zahájení výstavy soch a obrazů dvou výtvarníků z Hodonína.Sochař Surman i malíř Václavovič se do Galerie 99 vrátili po 10 letech a připravili novou kolekci výtvarných děl.Zveme srdečně do 20. listopadu na návštěvu galerie. Milovníci umění si zde mohou vystavená díla zakoupit.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

říjen112012
Obrazy a sochy - Václavovič a Surman - Hodonín

Připravujeme výstavu malíře Václavoviče a sochaře Surmana, která bude zahájena 11.října v 17 hodin a potrvá 20. listopadu.

září112012
Člověk a krajina - výstava obrazů

Antonín Vojtek při instalaci

Galerie 99 na Slovácké ulici v Břeclavi připravila výstavu obrazů Člověk a krajina, na kterých se většinou snoubí krajina s člověkem nebo jeho činností. Zatímco Antonín Vojtek to spojení vyjadřuje s tělem ženy, pražský Karel Beneš řadí do krajiny šohaje, folklorní tedy národopisné prvky a Antonín Stoják figurální motivy, František Hodonský svým osobitým pojetím zobrazuje krajinu lednického parku. Dalších 8 umělců kolekci doplňuje ojedinělým způsobem a přístupem, který osciluje od litografie zasloužilého umělce Aloise Moravce až po moderní filmovou klapku Marie Plotěné. Myslíme si, že výstava je svěžím obohacením výtvarného podzimu v G 99.

Lednický park - Fr. Hodonský

září62012
Člověk - Auto - Encyklopedie

Práci na různých projektech mám rád , mou tvorbu vždy obohatí. V roce 2011 jsem byl přizván na Líšenský profil Kateřiny Šedé. S velkou radostí spolupracuji opakovaně s profesorem Jaroslavem Malinou. Po Encyklopedii sexuality,erotiky a lásky všech kultur světa je tady další spolupráce. Můžete se s novým projektem také seznámit: Člověk - Auto - Encyklopedie A.V.

A.V.

září62012
Pozitivní noviny - článek- Den s malířem Vojtkem ...

Mám přátele a společný čas je příjemný a obohacující... Tentokrát byl i inspirací k článku do Pozitivních novin. Dobrých zpráv není nikdy dost. A.V.

červenec72012
Návštěva žákyně Evičky

Během letních toulek po Moravě mě navštívila bývalá žákyně Evička. Před 60. lety jsem ji učil v první třídě v Mariánských Lázních. Potěšilo mě to, rád jsem na ni vzpomínal. Z Evičky je paní Eva, z mladého učitele se stal malíř na volné noze. Táňa, jedna z mnoha dalších žáků, vzpomíná :-) na mé učitelování na stránkách Čekanky. Učil jsem rád, s některými žáky se setkám stále...děkuji. A.V.

červen292012
Itálie - studijní cesta

Benátky 2012

Benátky 2012
 

V červnu jsem podnikl krátkou studijní cestu do Itálie, zejména do Benátek. A.V.

červen292012
Léto v Galerii 99

Poštorná, foto R. Hasilová

Vážení přátelé, příznivci umění... přejeme vám krásné letní zážitky a zveme vás do Galerie 99 na výstavu Břeclav v obrazech. Výstava obrazů a fotografií vám naše město ukáže, tak jak ho neznáte. Těšíme se na setkání a připravujeme další překvapení.

Břeclav, foto R. Hasilová

Břeclavsko 27.6. 2012
 

červen222012
První letní vernisáž v Břeclavi

Ve čtvrtek 21. června byla slavnostně zahájena výstava Břeclav v obrazech.Vernisáži byli přítomni autoři a také příbuzní již nežijících autorů.

přivítání K. Božka ml.

Město Břeclav v minulosti, ale i v současnosti mělo své malíře. Někteří se zde jen zastavili, druzí trvale zakotvili. Lákala je především krásná příroda okolí města.

Vystavují autoři z Břeclavi a okolí, z celé Moravy a ze zahraničí : K. Božek, M. Dyl, R. Hasilová, Fr. Hodonský, Zd. Chalupa, J. Chrena, J. Kolomazník, M. Kovařík, Zd. Skála a Ant. Vojtek. Galerie děkuje touto cestou za podporu městu Břeclav a dalším partnerům – břeclavské pobočce GE MONEY BANK a nové prodejně PAPIRON, která se specializuje na prodej pomůcek a materiálů pro výtvarníky.

Gajdošská muzika

Děkujeme panu J.Švachovi a Starobřeclavské gajdošské muzice pod vedení Jošky Huňaře. V kulturním programu také vystoupila známá operní pěvkyně Věra Bakalová s Fr. Kratochvílou. Těšíme se na setkání v galerii také s Vámi, čeká Vás nevšední kolekce děl obrazů, které byly namalovány v průběhu 100 let !

Věra Bakalová s malířem A. Vojtkem

 

červen212012
Břeclav v obrazech

Nová výstava obrazů bude zahájena 21.června 2012 v Galerii 99 na Slovácké ulici v 17 hodin.Jste srdečně zváni!

Ve spolupráci se studiem RH Graphics připravujeme k výstavě katalog, kde představíme celou 10 vystavujících autorů.Výstava je věnována 140. výročí jmenování Břeclavi městem. Děkujeme partnerům za podporu.

Máme pro vás také pozvání na výstavu PASTEL, pro všechny, které výstava zaujala, malé ohlédnutí pomocí krátkého videa. Výstava Pastel je prodloužena.

červen72012
Lednický park - plenér

Při toulání v parku, jsem se pracovně setkal s Ivanem Stříteským a Dr. Jiřím Jilíkem. A.V.

 

květen282012
Galerie 99 má...

...novou video pozvánku do galerie. Zkoušeli jsme s RH Graphics, hledali a zjistili, že máme problém v daném krátkém čase, sdělit širokou myšlenku galerie...Výsledek je na světě...

Jste všichni srdečně zváni k návštěvě.

květen282012
Muzeum v Žarošicích 19. 5. 2012

s Dr, Valihrachem a představiteli obce před zahájením

Jsou místa, která navštěvuji rád a mám je spojené se vzpomínkami, které k životu patří. Tentokrát jsem se na podnět Dr. Valihracha vrátil do Žarošic, malé obce se zajímavou historií, krásným muzeem a příjemnými lidmi.

Prožil jsem den zajímavý den.Tajemno mám rád. A.V.

překvapení v poli u Žarošic - mandala

duben102012
Pastel - výstava zahájena

M.Vaincebacherová

Galerie 99 se v úterý 10. dubna 2012 zaplnila do posledního místa při zahájení výstavy PASTEL. Přátelé a obdivovatelé výtvarného umění přišli pozdravit výtvarníky - Martinu Vaicenbacherovou a Jiřího Keperta. Děkujeme všem za návštěvu a vytvoření krásné atmosféry, kterou hudbou podmalovala skupina Tempus.

A. Vojtek a J. Kepert

 

Galerii navštívila také břeclavská TV Fenix

duben102012
PASTEL

Připravujeme novou autorskou výstavu Martiny Vaicenbacherové ( Břeclav ) a Jiřího Keperta ( Břeclav ), kterou zahájíme

úterý 10. dubna 2012 v 17 hodin.

Můžeme se těšit na barevné kreace malířů, které spojuje láska k tvorbě a radost z barevných tónů.

březen222012
Mabinty v Africe

Již několik let podporujeme, pomocí adopce na dálku, Mabinty C. v Guinei.Pravidelně ji také posíláme drobné dárky, které vždy udělají radost všem. Obdarované i nám...podívejte se, jak Mabinty za ta léta vyrostla.

únor172012
GRAFIKA v Galerii 99

J. Blažek

Stává se tradicí, že začátkem každého roku galerie vystavuje grafická díla. Bude to nová kolekce českých autorů : Jiří Anderle, Josef Velčovský, Jaroslav Blažek, manželé Benešovi a další.Prodejní výstava potrvá do 9. dubna 2012.

únor82012
Klapka 2012 před odesláním...

Klapka 2012

Malíř Antonín Vojtek v těchto dnech připravuje k odeslání další filmovou klapku pro Minisalon – Filmové klapky.Také v letošním roce A.Vojtek ztvárnil na klapku jihomoravskou krajinu, která je pro jeho tvorbu charakteristická..., kterou ve své tvorbě propaguje náš krásný kout země.

leden182012
Pouzdřanská step - zamyšlení

Zamyšlení pro novinářský rozhovor...

Pouzdřanská step je kus mého rodného kraje. Je součástí mne samotného, jako je ruka součástí mého těla. Už v padesátých letech minulého století, při cestě vlakem do Brna, mě vábil onen oblý kopec s tajemnými bílými skvrnami – to na jaře, v létě pak stříbrným vláním travin.

Musel jsem zkoumat to tajuplné místo. Já, mladý botanik, jsem s úžasem zkoumal obrovité bílé koule katranů, stříbrné klasy kavylů, omamné až k závrati květy třemdavy bílé, ale také jarní hlaváčky, koniklece, nízké modré kosatce.

Sám sebe označuji jako „člověka pálavského“, neboť Pálava – hora- žena je mi souzena. Je mi věrná, stejně jako já jsem věrný jí. Znám ji důvěrně – každý kámen, každou roklinku, každý skalní převis. Tak jako milenec zná svou věrnou ženu, svou osudovou bytost.

Pozdřanskou step ztvárňuji od svých studentských let. Skicoval jsem ji, maloval, ale také obhlížel z výšky při letech ze svého rogala. Později, až když jsem vstřebal step do svého srdce, začal jsem ji malovat olejem v ateliéru svým osobitým způsobem, syntézou, komponováním, což kdysi nazval spisovatel Jan Kostrhun „ magickým realismem“. K Pouzdřanské stepi jsem se uchyloval v době, kdy jsem byl velice zamilovaný, a nechodil jsem tam sám. Svou lásku jsem pokládal do trávy a svazoval dlouhými stébly stříbřitých travin, to abych s ní a se stepí splynul v jedno.

 

A proč jsem označován za malíře jižní Moravy?

Kořeny má toto pojmenování v události, která se stala v roce 1972. Český fond výtvarného umění uspořádal v Brně v Galerii pod krokodýlem výstavu Mizející krajina a také velkou tiskovou konferenci. V sále byli přítomní novináři, publicisté, kulturní činitelé, ale zejména my – výtvarníci. A byly to nějaké osobnosti! Trojan, Ochrymčuk, Janča, Stehlík, Moravec…Co jméno- to proslulost! A já hořel horečnatým opojením. Vždyť zde mám na výstavě i já na dvacet děl! V rozrušení jsem povstal a řekl: „Slibuji, že budu malířem jižní Moravy.“ Znuděný novinář zvedl zrak od zápisníku a zpražil mě otráveným hlasem: „A co vám, člověče, brání?“

A tak se stalo, tak už mi to bylo přisouzeno, se tak nazývat. I když má tvorba je rozmanitější, než je všeobecně známo, jsem na toto označení hrdý. Dodnes jsem svá díla z kraje pod Pálavou, z kraje řek Svratky, Dyje, Moravy a z Pálavy a z Pouzdřanské stepi vystavoval na 185 velkých samostatných výstavách v České republice, ale i na mnoha výstavách po celém světě. Velebím svými obrazy tento bohulibý a čarovný kraj a navždy mu zůstanu věrný.

 

Antonín Vojtek

13.1.2012 Břeclav

leden112012
Julie v Grónsku

Pár slov o výstavě Julie v Grónsku a velké poděkování manželům Klepířovým, kteří mají náš obdiv. Mnohé o jejich cestách najdete zde.

leden102012
10. leden 2012

Všední den... jako každý jiný a přesto jste si vzpomněli s přáním.To nejdelší si můžete přečíst v Pozitivních novinách. Děkuji vám všem ! A.V.

prosinec312011
Vánoční pozdrav s PF 2012

Vážení přátelé, příznivci Galerie 99, návštěvníci webových stránek, milovníci umění a obdivovatelé obrazů A. Vojtka...

dovolte, abychom Vám poděkovali za přízeň a popřáli v čase předvánočním vše dobré v novém roce 2012. Velký dík patří také všem partnerům, kteří s námi spolupracovali v letošním roce nebo v letech minulých. Těšíme se na nová setkání, přejeme zdraví a kapku štěstí!

PF 2012

S úctou Jitka a Antonín Vojtkovi

video PF 2012 s hudbou a obrazy najdete také zde

prosinec262011
ZIMNÍ POZDRAVENÍ

Milí přátelé,obdivovatelé umění...často si uvědomuji, že není nic krásnějšího, než žít. Pokud se dokážete na pár minut zastavit, podívejte se na výsledek mého toulání podzimní přírodou, která mě nepřestává okouzlovat. Děkuji Renatě Hasilové , poetické bytosti a skvělé fotografce prchajících chvil života, za její video... A.V.

prosinec182011
XIX. Brněnský předvánoční galavečer

V průběhu let jsem podpořil nejrůznější projekty, dobročinné dražby a nebylo jich málo... V sobotu 17.12.2011 jsem byl hostem na XIX. Brněnském předvánočním galavečeru, který jsem obdaroval olejomalbou Pálava 2011 55x85 cm. Výtěžek večera byl věnován Úrazové nemocnici v Brně. A. Vojtek

prosinec162011
Vánoční setkání

Keramika - Zuzana Gavlasová

Tradiční vánoční setkání s příznivci Galerie 99 od 17 hodin. Hostem bude brněnská keramička a cestovatelka Zuzana Gavlasová, která návštěvníkům představí také svou novou tvorbu.

prosinec122011
Julie v Grónsku

Ilullisat

...o výstavě kreseb naší Julie v Grónsku najdete podrobnosti zde, na jejích stránkách.

listopad232011
Věstník - Žarošice

Během roku 2011 jsem pracoval na různých projektech. Historicko - vlastivědný kroužek v Žarošicích mě přizval v letošním roce 2011 ke spolupráci na novém Věstníku. Ve vzpomínce Mým domovem je jižní Morava jsem se rád vrátil do časů, kdy jsem v obci býval častým hostem. Čtenáři Věstníku zde také najdou kolekci mých olejomaleb a kreseb. Bylo mi potěšením spolupracovat a opět se setkat PhDr. L. Valihrachem. Hodně zdaru dalším ročníkům a všem čtenářům. A. Vojtek

článek 5.5.2011

říjen302011
SLOVENSKO - výstavy Antonína Vojtka

Po výstavách, které se uskutečnily v předchozích letech v Českém centru v Bratislavě a v Tatranské galerii v Popradu, malíř Antonín Vojtek zahájil nové dvě výstavy kreseb a olejomaleb na Slovensku v Zemplínském muzeu v Michalovcích a ve Východoslovenské galerii v Košicích.

Jedná se o dvě samostatné výstavy, které se věnují jihomoravské krajině a také ženským aktům. Výstavy jsou součástí Dnů české kultury.Břeclavského malíře do Michalovců a Košic pozvala k reprezentaci českého výtvarného umění ředitelka Českého centra na Slovensku PhDr. J. Burianová a hlavní organizátorka Dnů české kultury předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. D. Takácsová. Jižní Moravu, tedy i Českou republiku, reprezentovala také Velkopavlovická šlechtitelská stanice s ochutnávkou vín, která věnoval majitel Vladimír Poliak .

fota z vernisáže Štefan Schmidt

říjen262011
SLOVENSKO - Košice

Výstava v Košicích ve Východoslovenské galerii, která se koná současně s výstavou v Michalovcích, trvá od 26. října 2011 do 25. listopadu 2011.Jste srdečně zváni na toulky po jižní Moravě očima malíře A. Vojtka. Výstava je součástí DNŮ ČESKÉ KULTURY 2011.

říjen242011
SLOVENSKO - Michalovce

Malíř Antonín Vojtek vystavuje v Zemplínském muzeu, Michalovce od 24. října do 25. listopadu 2011.Jste srdečně zváni na toulky po jižní Moravě očima malíře A. Vojtka. Výstava je součástí DNŮ ČESKÉ KULTURY 2011.

říjen182011
O výstavě Tomiše Zedníka

Poslední autorskou výstavou v Galerii 99 v roce 2011 je prodejní výstava Tomiše Zedníka, která návštevníky zaujme hloubkou témat a také optimistickým přístupem k životu, který se odráží v tvorbě autora.

říjen142011
Zahájeno -Tomiš Zedník do 25.11. 2011

Tomiš Zedník se vrátil do Břeclavi po devíti letech. Galerii před lety navštívil se zájmem u nás vystavovat. Jak šel čas, profesně vyzrál ve skvělého grafika, řezbáře a sochaře.Na vernisáži se kolem soch batolily děti, neboť sochy přímo vybízí ke hře - Táta klaun,čerti, žonglér, Plánované rodičovství, Romeo a Julie,Těhotný anděl, Semínko smíchu...

Práce sochaře a řezbáře v sobě snoubí umělecký kumšt, vidění tajemného světa, invenci a potom nezbytný fortel. Když do těchto ingrediencí přidáte lásku ke dřevu a pracovitost , potom vznikne ucelený portrét Tomiše Zedníka.O mužích se všeobecně říká, že jsou velké děti, hračičkové, věčně mladí. O Tomišovi Zedníkovi to platí bezezbytku.Zedníka zdobí hravost a tisíce nápadů, ale zejména lehkost s kterou realizuje své výjevy. Prodejní výstava potrvá do 25.11. 2011.

Romeo a Julie

 

říjen132011
TOMIŠ ZEDNÍK - sochy a plastiky

Výstava plná hravosti, poetiky a lásky k životu - to je Tomiš Zedník a jeho dílo.

Plánované rodičovství

Tomiš Zedník - sochy a plastiky ze dřeva - sochař, který si zamiloval práci se dřevem. Komorní sochy a plastiky jsou hravé, srší jinotaji, vtipem a hravostí. V exponátech je utajena filosofie lidského života.

 

 

září272011
SEDM ČESKÝCH VELIKÁNŮ trvá do 10.10. 2011

rozhovor Radnice

Vážení příznivci umění, výstava potrvá do 10. října 2011. Přijměte pozvání k  setkání s velikány a nahlédněte s kamerou TV Fenix a TV ČT 1- vysílání z regionů.

září182011
Výstava SEDM ČESKÝCH VELIKÁNŮ zahájena

Ve čtvrtek v 17 hodin 15. září 2011 byla výstava Sedm ... slavnostně zahájena. Není zcela obvyklé, aby měla soukromá galerie tolik vzácných hostů. O to víc si toho ceníme a vážíme. Za přítomnosti významných parterů výstavy,poslankyně J. Schejbalové, představitelů Břeclavi se starostou O. Ryšavým, se zahájení výstavy ujal ministr kultury J. Besser a poslanec P. Suchánek.

Těšíme se na vaši návštěvu, vernisáž se vydařila.

září152011
SEDM českých velikánů

Srdečně zveme příznivce výtvarného umění na výstavu obrazů nežijících velikánů českého výtvarného světa...J. Čapek, Fr. Janoušek, A. Kalvoda, P. Kotík, B. Kubišta, A. Mucha, Fr. Tichý.

K výstavě jsme pro vás připravili katolog, který můžete zakoupit v galerii( 30 Kč), případně můžeme zájemcům zaslat poštou.Pro návštevníky galerie je katalog zdarma v ceně vstupného pro dospělé.Výstava pod záštitou ministra kultury ČR J. Bessera a poslance Parlamentu ČR P. Suchánka bude otevřena 15. září 2011 v 18 hodin.V Galerii 99 budou připraveny doprovodné výstavy: grafika J. Anderleho a obrazy A. Vojtka.

Děkujeme za podporu všem partnerům : ALCA PLAST,s.r.o., Lesní závod Židlochovice, město Břeclav, SPECTRUM ENERGIE. Poděkování patří také paní poslankyni J. Schejbalové.

Těšíme se na vás.

srpen22011
Zátiší v tvorbě českých umělců

Zátiší ve výtvarné tvorbě poprvé v Galerii 99 - malba, grafika.Výstava potrvá od 2.8. - 13.9. 2011.

červen212011
Krajina a umění

Srdečně zveme na novou nabídku obrazů.

Galerie 99 vystavuje obrazy s krajinářskými motivy. Krajinářské náměty jsou pro nás, ale i umělce vděčným a věčným námětem. Krajina nás obklopuje, do krajiny se utíkáme abychom relaxovali, abychom nabrali nové síly. Rádi se potom následně motivy krajiny obklopujeme ve svém soukromí. Vystavují: Zdeněk Kopecký (olejomalby, kraj Vysočiny), František Král ( pastely z Vysočiny), František Hodonský ( litografie a pastely, jižní Morava), Karel Beneš ( litografie, náměty ze Slovácka), Daniela Benešová ( litografie, krajina Čech), Antonín Vojtek ( olejomalby, jižní Morava), Roman Mórocz ( malba, oblast Beskyd) a další. Výstava potrvá do 29. července 2011.

květen282011
Výstava Mórocz a Čech do 15.června 2011

Vážení návštěvníci, připomeňte si krásnou vernisáž a přijďte se podívat do Galerie 99 na Slovácké ulici na prodejní výstavu Mórocze a Čecha, která potrvá do 15.června 2011.Těšíme se s autory na vás!

květen212011
V ateliéru s kamerou

Povídání s redaktorkou Veronikou Svobodovou z Brněnské televize - Ptáme se za vás.

  <<   <   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >   >>  

Co nás čeká

MALÍŘŮV ROK kalendář s obrazy Antonína Vojtka
Klapka č. 15 - aukce Salonu filmových klapek - Zlín

Novinky stručně

NOVINKY sledujte na Facebooku
Znám jednu starou zahradu - výstava
Antonín Vojtek- Osobnost města Břeclav
Luneta v Podivíně - nejmenší výstava A.V. s největším obrazem
ADAMOV výstava Antonína Vojtka

Všechna práva vyhrazena

Použití pouze s písemným souhlasem autora

Galerii 99 nyní najdete také na facebooku

Videa z akcí

 

Užití cookies

Užití cookies

Navštívíte-li webové stránky vojtek-av.com a kteroukoli jejich subdoménu, jsou na nich v některých případech použity tzv. cookies.

Jedná se o tyto případy:

- Hlasujete v anketě: do cookies je poznamenáno, že jste hlasovali, abyste nemohli v téže anketě hlasovat znovu.

- Nakupujete v e-shopu: do cookies se zaznamenávají údaje z košíku i Vaše osobní údaje, které jsou po potvrzení nákupu opět smazány.

- Čtete články: do cookies se poznamená údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně s výjimkou výše uvedených funkcí.
Pro nakupování povolte cookies a javascript

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 1. 12. 2022