Antonín Vojtek - malíř jižní Moravy

GALERIE 99

Galerie 99 na ulici Slovácká v Břeclavi je soukromou prodejní galerií,

ve které jsou vystavovány umělecké originály od českých i zahraničních autorů. Původně byla koncipována jako galerie obrazů Antonína Vojtka. Nyní je její nabídka vyvážená. Máme velkou nabídku výtvarných děl a jistě vybereme obraz také pro Váš domov. Galerie 99 podporuje také tvorbu mladých umělců, kteří se vydávají na uměleckou dráhu. Zabývá se organizováním výstav, besed, kulturních programů.

Poskytuje poradenství v oblasti výtvarného umění. Věnuje se konzultacím při realizaci bytových interiérů.

V roce 2019 Galerie 99 pracuje a připravuje výstavy více než 19let. Po celou dobu trvání se galerie věnuje především tvorbě malířů myšlenkově spřízněných. Vyhýbá se tvorbě destruktivní, bezduché, pouhé recesi.

Při výběru vhodného díla nabízíme možnost individuální volby zakoupením dárkového poukazu.

V roce 2009 galerie rozšířila svou činnost o vlastní Nakladatelství Galerie 99, ve kterém nabízí služby dalším zájemcům.

dlouhodobě spolupracuje a podporuje nejrůznější projekty. Vždy byl ochotný věnovat se začínajícím výtvarníkům, rád se zapojoval do nejrůznějších aktivit.

 

Manželé Jitka a Antonín Vojtkovi trvale podporují nejrůznější projekty. Například Salon filmových klapek, který je součástí Zlín film festivalu. Spolupracovali s nadacemi - Nadace Archa Chantal, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausovýcch a jinými.

Dalším je například také Centrum Dialog, o.p.s., které se věnuje adopci na dálku.

Pro rok 2020 budou obrazy A. Vojtka zdobit velkoformátový charitativní nástěnný kalendář nadačního fondu Českého rozhlasu, projektu Světluška.

 

 

Obraťte se na nás, jsme připraveni se vám věnovat.

Galerie a atelier A.V.

Manželé Vojtkovi v roce 2003 otevřeli novou galerii v Břeclavi na ul. J.Moláka 3, kde Antonín Vojtek v komorním prostředí vystavuje pouze svá díla.

------------------------------------------------------------------------------

 

Otevírací doba: úterý - pátek od 14 do 17 hodin, po domluvě kdykoliv.

Kontakt:

tel. 723 887 977, 519 372 118

 

Vážení návštěvníci,

pokud budete chtít navštívit naše galerie a cestujete k nám,

ověřte si, prosím, zda bude galerie v době Vámi plánované návštěvy otevřena.

Může se stát, že z nezbytných a vážných důvodů nemusí otevírací doba platit.

Děkujeme za pochopení.

vojtkova@vojtek-av.com

Co nás čeká

NÁVRAT do Podívína 225. výstava
20 let Galerie 99

Novinky stručně

AZ KVÍZ - nápověda ???
JAN SKÁCEL přátelství s malířem
KYTICE pro MALÍŘE aneb ROK SE SVĚTLUŠKOU
Sen před tenisovým zápasem
Tak krásný den to byl...Předklášteří u Tišnova

Všechna práva vyhrazena

Použití pouze s písemným souhlasem autora

Galerii 99 nyní najdete také na facebooku

Videa z akcí

 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 16. 11. 2019