Antonín Vojtek - malíř jižní Moravy

Novinky

strana 1 / 200
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >   >>  

červenec42024
Krajina mého srdce - MGP Prostějov

Antonín Vojtek MGP Prostějov 2024

Vážení a milí přátelé, vše se připravuje a uvidíte úplně novou výstavní kolekci, kterou jsme společně s týmem Muzea a galerie v Prostějově připravili.

Zahájení proběhne 4. července za přítomnosti skvělých muzikantů Zuzany Lapčíkové - cimbál a Vladislava Bláhy - kytara a představíme také nový katalog k výstavě.

Výstava potrvá do 6. října 2024 a věříme, že si návštěvu užijete a najdete čas na setkání s malířem Antonínem Vojtkem, který se na vás těší.

 

Jitka Vojtková, Zuzana Lapčíková, Antonín Vojtek, Vladislav Bláha, Julie Vojtková vernisáž MGP 2024

 

Vážení návštěvníci,

 

ráda bych vás přivítala na vernisáži obrazů Antonína Vojtka pod křídly devadesáti bílých ptáků. Tento motiv byl zvolen jako hlavní instalační prvek doprovázející umělcovy jubilejní výstavy v roce 2024 v MMG v Břeclavi a také zde v Muzeu a galerii v Prostějově. Pro tuto příležitost bylo zhotoveno devadesát siluet, které odkazují na každý rok malířova života, symbolizují jeho dlouhou životní i uměleckou cestu a provázejí návštěvníka výstavou. Jako předloha posloužil obraz Antonína Vojtka Vzpomínka na Pálavu (z roku 2017).

 

Motiv létání se prolíná prakticky celou tvorbou malíře Antonína Vojtka. Přes kosmické abstraktní vize a nadšení z dobývání vesmíru se umělec vrací zpět na Zemi, zpět do lůna své rodné jihomoravské krajiny. Zachycuje ji, jako by zamrzla v čase. Jezírka, tůně, lužní lesy, pole… To vše v sobě skrývá bující život, ten je však pod povrchem. Divák ho může jen tušit, může si živě představovat všechen ten hmyz a další zvířectvo ukryté v hojné vegetaci.

 

Malíř to do svých obrazů vložil, aniž by vše přímo popisně zachytil svým štětcem. Do jeho obrazů však z živočišné říše patří zcela bez pochyby ptáci. Volavky, čápi, husy, racci, ledňáčci či kvakoši vnášejí do obrazů život. Často jsou též symbolem, zrcadlením osudů lidských. Hejna bílých tažných ptáků představují dlouhou cestu, kterou již umělec ušel, ale též odkazují na vyšší řád panující nejen v samotné krajině, ale též v celém vesmíru. Je to nekončící koloběh odchodů a návratů. Ptáci v obrazech nezřídka symbolizují loučení, loučení s jeho milovanou podpálavskou krajinou skrytou nyní již desítky let pod mlčenlivou hladinou vodního díla. Je to námět, ke kterému se neustále vrací, jak můžeme vidět například na obraze Loučení (z roku 2024), který si můžete prohlédnout přímo v tomto sále – velké hejno bílých ptáků, které v Loučení naposledy krouží okolo mušovského kostelíku, lze chápat též jako reprezentaci lidských duší, které musely opustit svůj domov. Mnohé již pohltila voda, mnohé již pohltil čas. Zůstaly ale všudypřítomné oči krajiny a oči malíře.

 

Na krajinu nahlíží umělec často z nadhledu, jako by se nad ní vznášel. Jindy přes hustou vegetaci lužního lesa toužebně vzhlíží k nebesům. Malíř Antonín Vojtek měl a stále má svá křídla. Od malička snil o létání. Nejprve lezl hbitě jako veverka na stromy, později se naučil létat na rogalu a díky knihám a své fantazii se dostal až ke hvězdám. Snil o létání, protože létání představovalo svobodu, možnost volby. Uvědomil si, že právě umění je pro něj tou pravou cestou ke svobodě. Našel způsob, jak být věrný sám sobě i své krajině a ten let si stále užívá. Každý obraz je pro něj výzvou, novým dobrodružstvím, novou cestou. Jak sám jednou řekl: „Mé ruce jsou mými křídly!“

 

Julie Vojtková 2024

květen262024
Havlíčkova vila - MEZI SVĚTY Antonína Vojtka

Havlíčkova vila Poštorná

Výstavu obrazů Antonína Vojtka MEZI SVĚTY zahájíme v nedělí 26. května 2024 v 15 hodin. Můžete se těšit na zajímavou výstavu a pohled na tvorbu známého malíře tak jak ho mnozí neznáte.

 

🔵 Pro tuto příležitost byla připravena unikátní kolekce archivních abstraktních děl, která je pozoruhodná rozmanitostí umělcovy op-artové tvorby i kosmických vizí a je též doplněná souvisejícími instalačními prvky.

🔵 Výstava je obohacená trvalou komentovanou prohlídku, kterou si coby návštěvník můžete poslechnout formou nahrávky QR kódu.

Zjistíte, jak se malíř dostal k abstraktní tvorbě, proč ho fascinuje vesmír, nebo jaké to je podniknout cestu k Vševesmírnému králi.

🔵 Expozice v Havlíčkově vile navazuje na Vojtkovu krajinářskou výstavu POD PAŽÍ TISKNU KŘÍDLA... v Městském muzeu a galerii Břeclav, která je k vidění do 30. 6. 2024

🔵 Na vernisáži výstavy Mezi světy vystoupí violoncellista Miroslav Zicha.

🔵 Děkujeme manželům Monice a Janu Vintrlíkovi za pozvání a týmu Moravská krása za spolupráci a realizaci unikátní výstavy, která se uskuteční na počest významného životního jubilea Antonína Vojtka.

🔵 Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Více informací můžete sledovat na Facebooku a také na stránkách Havlíčkovy vily. Za podporu při přípravě výstavy děkujeme městu Břeclav a týmu nadačního fondu Moravské krásy.

Antonín Vojtek - MEZI SVĚTY 2024

 

Dobrý den, vážení návštěvníci,

 

dovolte mi v krátkosti představit právě zahajovanou výstavu Mezi světy.

 

Celý rok 2024, který pro nás znamená hlavně rok plný výstav na oslavu významného jubilea malíře Antonína Vojtka, provází symbolika létání. V Městském muzeu a galerii v Břeclavi jsme před týdnem zahájili výstavu Pod paží tisku křídla… pod křídly devadesáti bílých ptáků. Symbolizují nejen malířovu dlouhou cestu, ale také jeho specifické vnímání jihomoravské krajiny. Umělec se nad ní vznáší spolu s hejny tažných hus, poznává ji na křídlech svého rogala či ji z nových úhlů obhlíží ve snech. Pražský kunsthistorik Vilém Stránský zdůrazňuje, že Antonín Vojtek je prvním umělcem, který z motivů létání vytvořil celý cyklus olejomaleb. Tím odkazuje hlavně na období, kdy byl autor silně ovlivněn létáním na rogalu. Antonín Vojtek však ve svých obrazech létá i nyní a létal dokonce i dávno před tím, než se do vzduchu skutečně vznesl.

 

Malíře Antonína Vojtka si většina diváků spojuje s jeho specifickým viděním jihomoravské krajiny. Kořeny jeho originálního rukopisu však vyrůstají právě z abstraktní op-artové tvorby a též z jeho kosmických vizí.

 

S abstraktní tvorbou začal experimentovat v roce 1969 v souvislosti se vstupem do umělecké skupiny Konfese. Jeho abstraktní díla, v nichž převládaly pastelové barvy a dominovala jim také černá barva, která v pozdějších etapách tvorby zcela vymizela z malířova koloritu, patří k důležitému a zlomovému bodu v jeho tvorbě. Již v prvních dílech inspirovaných vesmírnými vizemi lze pozorovat typické rysy jeho pozdějšího tvarosloví. Abstraktní tvorba v rámci skupiny Konfese se stala dalším stupněm na cestě k nalezení osobitého výtvarného projevu, který se posléze promítnul i do jeho krajinomaleb. Ačkoliv se v současné době autor abstraktní tvorbě již v takové míře nevěnuje, lze v průběhu jeho výtvarné činnosti sledovat návraty k abstraktnímu vyjadřování v podobě menších cyklů. Nejvýznamnějším a též nerozsáhlejším je cyklus Odjinud.

 

V rámci této výstavy bychom vám rádi ukázali mnohá dosud nevystavená díla Antonína Vojtka a ve třech místnostech vás seznámili s jinou polohou jeho tvorby. V místnosti Mezi světy můžete pozorovat, jak se tvorba krajinářská úzce prolíná s prvky abstraktního vyjadřování. V Odjinud se spolu s autorem vypravíme na cestu k Vševesmírnému králi a v poslední místnosti nazvané Hvězdolet uvidíte první abstraktní díla a také kresby ovlivněné autorovou fascinací vesmírem a žánrem sci-fi.

 

Pokud se budete chtít dozvědět více, můžete využít QR kódů, které vás odkáží na nahrávky rozhovorů, které jsme pro vás společně s ním připravili.

 

Na závěr bych vás, kteří jste to ještě třeba nestihli, chtěla vyzvat k návštěvě výstavy Pod paží tisknu křídla…, která potrvá do konce června, a hlavně poděkovat celému týmu z Havlíčkovy vily za pomoc při realizaci výstavy Mezi světy a za možnost vám tento unikátní koncept představit. Přejeme vám hezký prožitek z výstavy.

 

Děkuji za pozornost. Julie Vojtková

 

Jitka, Antonín a Julie Vojtkovi - po vernisáži Mezi světy v Havllíčkově vile v Poštorné

 

květen192024
Paměť národa - Antonín Vojtek

autoportrét A. Vojtka

...Paměť národa s Antonínem Vojtkem

Životní příběh Antonína Vojtka připravila Paměť národa v rámci projektu Zdravé město Břeclav. Jak sám malíř A.V. vzpomíná, neměl moc šancí v životě uspět, ale nakonec to dobře dopadlo.

Podívat se můžete zde.

Dostat 90 let života do tak krátkého formátu nebylo snadné. Mnohé zůstalo zapomenuto nebo nevysloveno.

Děkujeme všem za spolupráci.

 

rogalo a  Antonín Vojtek

květen162024
MMG Břeclav - výstava 2024 A.V. oslava 90. narozenin

Tvorba, ale také život Antonína Vojtka spočívá ve věčném hledání rovnováhy. Rovnováhy mezi přírodou a člověkem, tichou meditací a živou lidskou společností, smířením se s osudem a touhou dosáhnout svého cíle, láskou ke své rodné krajině a vesmírnými dálkami, věrným zachycením tajů přírody a abstrahováním forem ve snaze zachytit její pravou podstatu a duši.

 

Tento boj se odehrává pod rukou malíře Antonína Vojtka dennodenně již více než padesát let. Je to boj ušlechtilý, boj, ze kterého se rodí ojedinělé obrazy a který také tříbí malířovu duši. Avšak stále je to boj, náročný proces, který vyžaduje úsilí, koncentraci a nejen to. Být malířem, malovat v podstatě každý den klidně i osm hodin, je činnost náročná též fyzicky.

 

S věkem malíři nedocházejí nápady, spíše naopak, vidí svět stále v nových a nových barvách, nových variacích. Tu se rozhodne zachytit již pomalu blednoucí vzpomínku na mládí, tu si všimne zajímavého a nikdy nezrealizovaného námětu v hromádce starých skic, jindy najde inspiraci i při krátké procházce v bezprostřední blízkosti svého domu či se mu vize zjeví ve snu.

 

Pouští se do práce s odhodláním to vše zachytit, jak nejlépe dokáže. S odhodláním překonat sám sebe, namalovat obraz, který se bude naprosto lišit od všech předchozích, a přesto v něm budou ukryty všechny ty roky. Roky tvrdé dřiny, lásky ke krajině lužních lesů, snění a touhy… To vše ho nutí pracovat dál, i když jeho tělo ho někdy zrazuje, i když je rychleji unavené.

 

Malíř si nedovolí ve svém boji polevit, snad právě naopak. Napíná plátna velkých rozměrů, sám, bez pomoci, protože jen on je umí připravit tak, aby byl s výsledkem spokojen. Pokud má být obraz dobrý, nelze nic zanedbat – nápad, čas a ani přípravné práce. Volí odvážná témata, složité náměty, nechce si práci ulehčovat. Nehledá zkratky. Pokračuje po cestě, kterou si pro sebe vybral.

 

Bc. Julie Vojtková z připravované monografie

 

Antonín Vojtek MMG Břeclav 16. 5. až 30. 6. 2024

 

Malíř Antonín Vojtek měl a stále má svá křídla. Od malička snil o létání. Nejprve lezl hbitě jako veverka na stromy, později se naučil létat na rogalu a díky knihám a své fantazii se dostal až ke hvězdám. Snil o létání, protože létání představovalo svobodu, možnost volby. Uvědomil si, že právě umění je pro něj tou pravou cestou ke svobodě. Našel způsob, jak být věrný sám sobě i své krajině a ten let si stále užívá. Každý obraz je pro něj výzvou, novým dobrodružstvím, novou cestou.

Jak sám jednou řekl: „Mé ruce jsou mými křídly!“

 

( Julie Vojtková z připravované monografie )

 

Vernisáž proběhla v nádherné atmosféře.

Vážení přátelé, děkujeme všem za úžasné odpoledne...nejde slovy popsat kolik krásných zážitků si odnášíme do všedních dnů.

Děkujeme Městskému muzeu a galerii Břeclav za skvělou spolupráci a  Město Břeclav za podporu výstavy Antonína Vojtka Pod paží tisknu křídla...

Děkujeme Lence Michlovské z Vinselekt Michlovský, děkujeme Václavu Čiháčkovi za úžasné vystoupení s flašinetem, děkujeme Romanu Veverkovi a jeho Blue Cimbal, děkujeme mužákům z Horních Bojanovic, dopřáli jsme si krásný hudební dárek od Daniely Magálové, děkujeme všem VÁM... snažili jsem se připravit setkání co nejlépe a máme radost, že jste byli s námi.

Pokřtili jsme nový kalendář CO MALÍŘ MÁ... křtu se ujali starostové měst a obcí, kde malíř během svého dlouhého života bydlel a pracoval. (Horní Bojanovice – Ladislav Kachyňa, Strachotín – Jaroslava Mikáčová, Hustopeče – Hana Potměšilová, Lednice – Stanislav Straškrába, Podivín – Martin Dúbrava, Břeclav – Svatopluk Pěček, zástupce všech obcí ze západních Čech - ředitel Muzea Mariánské Lázně – Jaromír Bartoš)

Fotografie jsou na Facebooku.

 

Pod paží tisknu křídla...Antonín Vojtek slaví 90 let

 

Vážení a milí přátelé, bude to krásné odpoledne, plné radosti a očekávání...a samozřejmě obrazů, ale také setkání s vámi, s hudbou, s překvapením...

moc se na vás těšíme! Akce je veřejná...

Jitka a Antonín Vojtkovi s Julií (8. dubna 2024)

 

 

Očekávání, olejomalba Antonín Vojtek 2023

 

 

 

březen12024
GRAND PRIX MOBITEX 2024 STUDENT

GRAND PRIX MOBITEX 2024 STUDENT

Kdo si hraje…

 

GRAND PRIX MOBITEX 2024 STUDENT

 

Také letošní ročník veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX zpestřila již tradiční studentská soutěžní přehlídka GRAND PRIX MOBITEX. Slavnostní otevření proběhlo 29. 2. 2024, ale milovníci designu mají možnost expozici navštívit až do neděle 3. 3. 2024. V rámci studentské přehlídky je pro ně připraveno 70 exponátů od 68 autorů. Tentokrát bylo zastřešující téma poněkud užší, než je obvyklé. Ale právě toto vymezení umožnilo studentům prezentovat zajímavé práce, které často nejsou předmětem zájmu jiných soutěží. Diváci se mohou těšit na studentské práce z oblasti dětského nábytku, bytových doplňků a hraček. Spektrum vystavených předmětů je velmi široké, a proto si přijde na své snad každý. Navíc téma této přehlídky koresponduje též s veletrhem ProDítě, který se koná na výstavišti souběžně. Za pozornost jistě stojí také nesoutěžní kolekce 14 klauzurních prací od studentů Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno. Ti k práci využili neupotřebených dílců poskytnutých firmou TON. Tímto způsobem je připomenuto stoleté výročí založení jejich školy. Podobné studentské spolupráce s firmou TON nejsou sice ničím zcela neobvyklým, avšak ne vždy z nich vzejdou natolik kvalitní produkty, jako můžete vidět právě na veletrhu. To se jistě odrazilo i na závěrném vyhodnocení v rámci něhož byly i tyto práce oceněny – Cenu společnosti TON si odnesli Lucie Čermáková (Eala), Benjamin Handl (Daoren) a Marie Trubačová (Bon-Ton).

 

První cenou v kategorii středních škol byla oceněna Eliška Svobodová se svou dětskou židličkou Sella 14, která je vyrobena právě z nevyužitých dílců firmy TON. Židlička dostala také Cenu společnosti Design ATAK. Na druhém místě se umístil Lukáš Dvořáček se svým stínovým divadélkem a třetí místo obsadila Soňa Škorpilová s hmatovou knihou O pejskovi a kočičce, jak si pejsek roztrhl kalhoty, která budila velký zájem návštěvníků.

 

V kategorii vysokých škol první místo obsadila Sára Káňová jejíž kolébka byla nedávno oceněna již v rámci soutěže Národní cena za studentský design 2023 (celý rozhovor si můžete přečíst https://www.designcabinet.cz/rozhovor-pro-narodni-cenu-za-studentsky-design-2023-sara-kanova). V rámci přehlídky byla kolébka vyznamenána také Cenou čalounického řemesla. Pomyslnou druhou příčku získal Michal Štalmach se svým projektem Former. Třetí místo si zasloužila Lucie Štěpánková, představila dětskou postýlku Tuhletto, která získala také Cenu Klastru českých nábytkářů.

GRAND PRIX MOBITEX 2024 STUDENT

 

Další ocenění si odnesli Petra Krupičková s dětskou rozkládací židlí Pety (Cena Národního centra nábytkového designu) a Marek Hanák s dětských odrážedlem Rooty (Cena truhlářského řemesla).

 

Zcela se mezi ostatními studentskými pracemi svou náplní vymykal projekt dětského invalidního vozíku HUGO Jana Kaděry, který s ním sklidil úspěch již v soutěži Národní cena za studentský design 2023 (i s ním si můžete přečíst rozhovor https://www.designcabinet.cz/rozhovor-pro-narodni-cenu-za-studentsky-design-2023-jan-kadera).

GRAND PRIX MOBITEX 2024 STUDENT

 

Nelehkého úkolu se úspěšně zhostila kurátorka přehlídky PhDr. Dagmar Koudelková ve spolupráci s Mgr. Karolínou Kouřilovou. Za vizuálním řešením expozice, které akcentuje prvek hry, stojí Mgr. Nikita Nečasová a Ing. Josef Řehák.

 

Pokud se tedy ještě na veletrh chystáte, nezapomeňte věnovat chvíli svého času také studentské přehlídce, mladé tvůrce jistě potěší vaše pozornost.

 

Julie Vojtková

 

Foto: autorka

 

Více informací na: https://www.bvv.cz/mobitex/grand-prix-mobitex/GPM-student-2024

únor152024
Květiny roku - výstava Veroniky Áčové

Výstavu navštívila redaktorka Iva Haghofer z Břeclavského deníku a rozhovor s Veronikou Áčovou si můžete přečíst zde.

 

Veronika Áčová zahájení výstavy Květiny roku

Srdečně Vás zveme na první samostatnou výstavu Veroniky Áčové, která představí své kresby z posledních dvou let.

Obrazy vám přiblíží hlavní motivy Veroničiny tvorby - portréty a zájem o květiny. Veronika pracuje s médiem kresby pastelkami, které se může zdát poněkud naivní, ale způsob jakým tvoří v sobě mísí velkou dávku pečlivosti a smyslu pro detail. Kresby byly součástí Veroničiny diplomové práce - tvorba kalendáře a každá kresba zosobňuje jednotlivé měsíce roku.

Máme velkou radost, že můžeme v Galerii 99 představit novou autorku, budete mít možnost se s ní na vernisáži seznámit!

 

Květiny roku - Veronika Áčová

Vážení a milí přátelé, děkujeme za skvělou atmosféru na vernisáži 15. února 2024 a budeme se těšit na návštěvu galerie v následujícím období.

Fotografie z instalace a vyprávění o autorce najdete v článku Deníku.cz zde.

 

KVĚTINY ROKU 2024

 

Výstava Květiny roku od autorky Veroniky Áčové vám představí její tvorbu z posledních dvou let. Autorka se narodila v Břeclavi a taktéž zde žije. Vystudovala pedagogickou fakultu a nejraději se věnuje umění. Tvoří kresby pastelkami a grafitovými tužkami, taktéž maluje akrylem nebo se věnuje grafice a vizuální tvorbě či jakémukoliv kreativnímu tvoření.

Většina vystavených kreseb je součástí autorčiny diplomové práce, která se zaměřila na tvorbu kalendáře. Jednotlivé kresby personifikují měsíce v roce a jsou doplněny květinami, které v daných měsících kvetou. Vhodně zvolená barevnost každé kresby odkazuje k jednotlivým ročním obdobím. Prezentovaná díla vás uvedou do hlavních témat Veroničiny tvorby, kterými jsou portréty a květiny. Veronika pracuje s médiem kresby pastelkami, které se může zdát naivní, ale způsob, jakým tvoří v sobě mísí velkou dávku pečlivosti a smyslu pro detail.

Veronika se zabývá kresbou pastelkami poslední tři roky a snaží se v ní zdokonalovat. Proces zahrnuje správný výběr kvalitních pastelek, které obsahují dostatek pigmentu i volbu papíru, který bude schopný tolik pigmentu příjmout. Pracuje především s pastelkami Faber Castell Polychromos, Caran 'd Ache Luminance nebo Derwent Lighfast na papíry od Cansonu nebo bavlněný papír Derwent Lighfast. Kresba tohohle formátu obvykle zabere 15 – 20 hodin práce.

Vystavené kresby jsou ukázkou Veroničiny kreativity a pečlivosti v tvorbě. Její díla se blíží k realismu, někdy až hypperrealismu, ale obsahují taktéž prvky surrealismu či abstraktní formy.

 

 

Julie Vojtková a Veronika Áčová

 

Julie Vojtková pro vás připravila rozhovor s Veronikou, ve kterém si můžete přečíst vše, co jsme si na vernisáži nestihli říct.

 

 

leden292024
LEDNÁČEK k narozeninám

Ledňáček - litografie Antonín Vojtek

V lednu jsme jedinečného LEDŇÁČKA přivítali "na svět" u příležitosti narozenin A. Vojtka a je jich pouhých 90...rozletí rádi se za vámi. Budou v nabídce na e-shopu a také v Galerii 99 v Břeclavi.

Antonín Vojtek a Ledňáček - litografie

Jedná se o klasikou litografii a  k  této práci se malíř vrátil po padesáti letech. Za skvělou spolupráci děkujeme Františku Pavlicovi, v jeho litografické dílně v Hroznové Lhotě se ledňáček narodil.

Celkový rozměr litografie je 40 x 35 cm a rozměr tiskové plochy 31 x 25 cm.

Cena 2800 Kč.

Ledňáček - limitovaná edice k narozeninám A. Vojtka

 

leden102024
Životní jubileum Antonína Vojtka - 90

Vážení a milí přátelé,

 

po dlouhém a pečlivém zvažování musíme opustit naše tradiční novoroční setkávání v Galerii 99 u příležitosti narozenin Antonína Vojtka. Na tyto společné chvíle jsme se vždy těšili a rádi jsme tak zahajovali nový rok, musíme však respektovat důrazná lékařská doporučení.

 

Letos Antonín Vojtek oslaví již 90 let a stále se těší z aktivního života. Ve středu 10. ledna nás tedy najdete ve Staré Břeclavi v čase 14-17 hodin a jsme připraveni přijímat hosty. Velkou oslavu a setkání ovšem plánujeme až na 16. května při vernisáži výstavy v MMG Břeclav, na kterou vás srdečně zveme již nyní.

 

Přivítáme však setkání a ohlášené návštěvy i během následujících měsíců, aby nám to čekání na jaro rychle uteklo. Život bez přátel by byl smutný.

 

Připravili jsme pro vás narozeninový pozdrav a spoustu dalších překvapení. Moc se těšíme na vše, co nás v narozeninový rok čeká.

 

Narozeninové video OBLÁČEK ZAPOMNĚNÍ najdete tady.

 

 

 

 

podzim v lužním lese v Břeclavi s  A. Vojtkem 2023

...jako anglická královna Alžběta II....to hlavní z narozenin přesuneme na později...ale již nyní víme, že se máme všichni na co těšit...tak sledujte termíny, rezervujte si čas a přijďte!

 

*** plánujeme několik výstav

16. května 2024 v MMG Břeclav

9. června 2024 Víkend otevřených zahrad

4. července 2024 v MGP Prostějov

V jednání jsou výstavy v Kroměříži a také v Havlíčkově vile v Poštorné Břeclavi.

 

Připravujeme vydání nového nekonečného kalendáře, chystáme drobné umělecké předměty, již dlouho pracujeme na nové monografii. A určitě bude i nějaké překvapení, o kterém zatím nemluvíme.

 

leden52024
OBLÁČEK ZAPOMNĚNÍ narozeninový pozdrav A.V.

autoportrét A. Vojtka 2023

Vážení a milí přátelé,

po dlouhém a pečlivém zvažování musíme opustit naše tradiční novoroční setkávání v Galerii 99 u příležitosti narozenin Antonína Vojtka. Na tyto společné chvíle jsme se vždy těšili a rádi jsme tak zahajovali nový rok, musíme však respektovat důrazná lékařská doporučení.

mosazný barokní zvonek s motivem VLAŠTOVKY A. Vojtka

Letos Antonín Vojtek oslaví již 90 let a stále se těší z aktivního života. Ve středu 10. ledna nás tedy najdete ve Staré Břeclavi v čase 14-17 hodin a jsme připraveni přijímat hosty. Velkou oslavu a setkání ovšem plánujeme až na 16. května při vernisáži výstavy v MMG Břeclav, na kterou vás srdečně zveme již nyní.

Přivítáme však setkání a ohlášené návštěvy i během následujících měsíců, aby nám to čekání na jaro rychle uteklo. Život bez přátel by byl smutný.

Připravili jsme pro vás narozeninový pozdrav a spoustu dalších překvapení. Moc se těšíme na vše, co nás v narozeninový rok čeká.

Narozeninové video OBLÁČEK ZAPOMNĚNÍ najdete tady.

připravujeme pro vás...

 

❤ Vážení a milí přátelé, ještě chvíli musíme počkat, ale začínáme pomalu slavit narozeninový rok Antonína Vojtka.

Představujeme vám první novinky, které jsme pro vás přichystali.

❤ Do prodeje jsme připravili nový autorský kalendář CO MALÍŘ MÁ a je nekonečný, plný krásných obrazů naší obdivuhodné krajiny a věříme, že vám bude dělat dlouho radost.

❤ Jako novinku pro vás máme unikátní mosazný zvoneček, má překrásný zvuk a vrátí vás do šťastných časů. Najdete na něm originální VLAŠTOVKU pro štěstí.

Prodej v Galerii 99 nebo v ateliéru A. Vojtka v den jeho narozenin. Galerie 99 bude pro veřejnost otevřená od 11. ledna 2024,

ale můžeme se domluvit individuálně.

 

leden12024
POPRVÉ v roce 2024

Orlí rodina...Antonín Vojtek

Pokud dýcháme – žijeme. Pokud žijeme dechem orla – můžeme se na křídlech poznání vznést nad vlastní obyčejnost a bezdechou, povrchní přízemnost.

Orlí rodina pod Pálavou 2024

Vážení a milí přátelé, představujeme vám první obraz v roce 2024.

Symbol orla ať nám všem dá v novém roce sílu ke zvládnutí všech úkolů, které nám život přichystá.

Těšíme se, že si narozeninový rok užijete s námi.

s úctou

Jitka a Antonín Vojtkovi s Julií

Antonín Vojtek

Orel nám ukazuje, že být volný a svobodný je pro našeho ducha to nej….

 

prosinec202023
CO MALÍŘ MÁ vánoční novinka

autorský kalendář Co malíř má - Antonín Vojtek

Vánoční novinka pro narozeninový rok Antonína Vojtka...

Zdálo se, že to nemůžeme stihnout, ale podařilo se.

Nyní máte možnost ještě na poslední chvíli koupit nekonečný kalendář v naší Galerii 99 v Břeclavi nebo v ateliéru ve Staré Břeclavi. Pro informaci volejte 723887977.

Cena 350 Kč při osobním odběru.

Autorský kalendář s obrazy Antonína Vojtka. Kalendář má rozměr 49x49 cm, obsahuje titul, 12 listů, zadní stranu, kvalitní papír vyšší gramáže (celkem 14 listů). Jedná se o nekonečný kalendář bez kalendária, aby vám obrazy mohly dělat radost nekonečně dlouho. Oficiálně ho představíme 16. května v MMG v Břeclavi při vernisáži narozeninové výstavy Antonína Vojtka.

Co malíř má - Antonín Vojtek

 

Vážení přátelé jižní Moravy, významné životní jubileum malíře Antonína Vojtka nás přivádí k vydání dalšího autorského kalendáře s jeho obrazy. Právě nyní připravujeme do tisku kalendář, který bude již dvacátým prvním v řadě, dovolte nám tedy krátce připomenout historii tohoto projektu.

V posledních dvaceti letech vycházel každoročně barevný kalendář s dílem Antonína Vojtka a role patronů se ujaly zajímavé osobnosti České republiky. Od roku 2001 se akt křtu kalendáře stal významnou společenskou událostí s bohatým kulturním programem. Setkávali jsme se na krásný místech v Břeclavi, Valticích, Velkých Pavlovicích, Horních Bojanovicích, Hustopečích nebo v Rajhradě. Akce se také uskutečnila v Brně nebo v Praze. Během prvního cyklu vydávání kalendářů pozvání přijala Chantal Poullain, Dagmar Havlová, Livia Klausová, Martina Štěpánková, Zuzana Slavíková, Andrea Čunderlíková, Hana Ulrychová, Gabriela Vránová, Barbora Špotáková a Dagmar Kludská. Od roku 2012 jsme připravovali setkání s dalšími osobnostmi, tentokrát z řad výjimečných mužů České republiky. I ti přijali záštitu nad našimi kalendáři. Prvním kmotrem byl Jakub Vágner a následovali Jožka Černý, Jan Pirk, Zdeněk Troška, Roman Vojtek, Michal David a Petr Malásek. Kalendář Antonína Vojtka pro rok 2020 dostává významný charitativní rozměr, protože vznikl s cílem podpořit projekt Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, roli kmotra přijal Ondřej Kepka. Následující rok nás zasáhla a v činnosti omezila pandemická opatření spojená s koronavirem, přesto jsme se rozhodli tradici nepřerušit. Kalendář jsme nejen vydali, ale také poeticky avšak osamoceně představili v lužním lese u Břeclavi. Byla to zvláštní zkušenost. Po letech, kdy jste byli vždy s námi, jsme museli tuto chvíli prožít jen v kruhu rodiny. V ten okamžik jsme si o to více uvědomili, jak je důležité, aby na sebe přátelé nezapomínali a lidé si vzájemně pomáhali. Dvacetiletou tradici jsme úspěšně i přes koronavirová omezení ukončili dalším setkáním a pozvání do Břeclavi přijal Miroslav Karas, novinář, reportér, zahraniční zpravodaj a v současné době ředitel České televize Ostrava. Skončila tak jedna krásná pracovní etapa.

Kalendář Co malíř má nás bude provázet v roce 2024 na plánovaných výstavách v Kroměříži, Břeclavi a Prostějově a jeho oficiální představení plánujeme na vernisáži 16. května 2024 v MMG v Břeclavi, kde se uskuteční hlavní autorská výstava Antonína Vojtka k jeho významnému jubileu.

Děkujeme všem, kteří nám více než dvacet let pomáhají, zachovávají přízeň a podporují nás. Máme radost, že se nám vše vydařilo a věříme, že máte na co vzpomínat spolu s námi. Těšíme se na to, že se budeme i nadále setkávat na nových výstavách a jste srdečně zváni do Galerie 99 v Břeclavi nebo do ateliéru Antonína Vojtka.

Jitka Vojtková, listopad 2023

 

 

 

 

prosinec32023
Vánoční pozdravení 2023

Antonín Vojtek Zimní...

Vážení přátelé,

výstavu Putování okolo Břeclavi jsme naistalovali do Kina Koruna v Břeclavi. Máte tak možnost při návštěvě kina, divadla, kavárny zavzpomínat na letní procházky městem Břeclaví a okolí.

 

Vánoční pozdravení Antonína Vojtka najdete na videu tady.

Přejeme vám krásný vánoční čas a těšíme se na setkání.

 

s úctou Jitka a Antonín Vojtkovi

říjen202023
Zvíře a Loď

porcelán Hlušička

 

V krátkém medailonku příležitostně představujeme autory, s jejichž díly se můžete setkat u nás v Galerii 99.

Jiří Hlušička v roce 1996 ukončil studium na VŠUP v Praze a můžete ho znát například díky spolupráci s firmou Goldfinger. Jeho práce se vyskytují v mnoha sbírkách českých i zahraničních muzeí. Jiří Hlušička je nejen sochař, ale také designér a tato dvojí povaha je patrná i v jeho díle. Jeho design je funkční, ale zároveň hravý, plný fantazie a neomezených možností. Jak sám autor říká: „Porcelánová konvice může být cokoli, co budete chtít, jestliže se nebojíte, že Vás ten tygr na vašem stole kousne.“

V Galerii 99 se můžete podívat na dvě jeho nápadité porcelánové soupravy – Zvíře a Loď.

říjen52023
Putování okolo Břeclavi - výstava

FS Old Stars Břeclav

Vážení a milí přátelé, děkujeme za nezapomenutelné chvíle a děkujeme všem za společnost. Byli jste skvělí! Více fotografií najdete na veřejném profilu Facebooku.

s úctou Jitka a Antonín Vojtkovi

vernisáž výstavy Putování okolo Břeclavi Antonína Vojtka

Redaktorce Ivě Haghofer z Deníku.cz děkujeme za návštěvu a spolupráci, najdete ho zde.

Jeden ze spokojených návštěvníků své fotky poslal také do redakce.

Putování okolo Břeclavi A. Vojtek, Galerie 99 Břeclav

Na všechna následující setkání se těšíme!

Po letním období plném cestování a objevování vás opět zveme do naší břeclavské Galerie 99 a to na výstavu Putování okolo Břeclavi. Díky cyklu dvaceti kolorovaných kreseb malíře Antonína Vojtka si připomeneme, jaké architektonické krásy máme v našem městě a okolí.

Začínáme ve čtvrtek 5. října 2023 v 17 hodin a pozvání přijal FS Old Stars Břeclav a jeho hosté pod vedením Jaroslava Švacha.

 

Těšíme se na vaši návštěvu v Galerii 99 nebo také zde , kde najdete nové video.

 

******************************************************************************

 

 

 

1. Apollonův chrám

Monumentální klasicistní stavba z počátku 19. století je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Podle projektu architekta Josefa Kornhäusela postavil Franz Engel v letech 1817 – 1819 na vrcholku nad Mlýnským rybníkem (mezi Charvátskou Novou Vsí a Lednicí) pavilon s nástavbou a vyhlídkovou terasou. Sochařská výzdoba, která sem byla přenesena ze zrušeného chrámu Múz, pochází od Josefa Kliebera a tematicky se váže k antickému bohu Apollónovi.

 

2. Boží muka za Starou Břeclaví

Boží muka za „Starú Břeclavú" jsou státem chráněnou kulturní památkou. Jsou zřejmě nejznámější stavbou svého druhu v České republice. Boží muka stála na pozemku rolníka Martina Chorváta u bývalé dobytčí cesty, která vedla z Uher přes Moravu do Čech a Německa. Nad obnovenou památkou dnes drží ochrannou ruku Slovácký krúžek ze Staré Břeclavi, který také nechal v roce 1999 zhotovit zatím poslední výzdobu u příležitosti 50. výročí vysvěcení. Boží muka vymaloval podle předlohy z 50. let Tomáš Herman z Břeclavi. Boží muka jsou volně přístupná.

 

3. Břeclavský zámek

Zámek v Břeclavi je renesanční zámecká stavba vybudovaná na základech staršího hradu, jež byla přestavěna v 19. století Lichtenštejny v romantickém stylu. V současné době je přístupná pouze vyhlídka na zámecké věži. Počátky jeho historie sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek. Dnešní podobu dostal zámek na počátku 19. století, kdy Lichtenštejnové budovali Lednicko-valtický areál. V roce 1945 se stal zámek majetkem československého státu, v dnešní době je ve správě města, které připravuje jeho rekonstrukci.

 

4. Obřadní síň u židovského hřbitova

Obřadní síň na židovském hřbitově byla postavena na konci 19. století na místě bývalé márnice, dům hrobníka v roce 1892. Obě stavby jsou vybudovány z režných červených cihel a kryty glazovanými poštorenskými tvarovkami. Domek hrobníka byl koncem 20. století opraven k obytným účelům.

 

5. Farní kostel Navštívení P. Marie

Kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie. Vysvěcení kostela se konalo 3. 7. 1898. Stavba je nápadná volbou použitého materiálu, zejména zeleně glazovanými střešními taškami, které dodaly místní knížecí keramické závody. Kostel je situován v městské části Poštorná. V těsné blízkosti kostela se nachází také historické budovy školy, fary, novogotického dvoupodlažního domu (slouží jako pobočka městské knihovny) a historizující dvoupodlažní budovy (dříve zdravotní středisko).

 

6. Farní kostel sv. Václava

Farní kostel sv. Václava je situován na místě původního barokního kostela, zničeného při bombardování v roce 1944. Se stavbou nového kostela bylo započato 1. 9. 1992 a 10. 9. 1995 byl kostel vysvěcen. Autorem výtvarného návrhu je brněnský malíř Ludvík Kolek, vnitřní zařízení kostela vzniklo za spolupráce několika výtvarníků pod vedením akademického sochaře Karla Stádníka.

 

7. Havlíčkova vila

Pozdně historizující stavbu navrhl lichtenštejnský dvorní architekt Karl Weinbrenner. Zbudována byla nejspíš v letech 1901-1902. Dlouhá léta sloužila jako bytový dům a taky zdravotní středisko. Od ledna 2021 je ve správě nadačního fondu Moravská krása, který ji v červnu 2021 slavnostním memorandem pojmenoval po obchodníkovi, vlastenci, odbojáři, někdejším starostovi a neúnavném bojovníkovi za národností otázku Aloisi Havlíčkovi. V létě 2021 došlo k citlivé renovaci interiéru tak, aby byly odstraněny nepatřičné zásahy z minulých let, prostor získal více světla a byl podpořen genius loci této impozantní stavby. Havlíčkova vila byla slavnostně otevřena v říjnu 2021 spolu s odhalením umělecké plakety Aloise Havlíčka u vstupních dveří.

 

8. Hvězdova vila

Honosná secesní vila byla postavena v roce 1903 známým stavitelem pohraničních opevnění J. Hvězdou jako vlastní obytný dům. Po roce 1945 zde sídlila vojenská správa a 6. června 1952 zde byl otevřen Okresní dům pionýrů a mládeže jako druhý v tehdejším Jihomoravském kraji (prvním byly brněnské Lužánky). Po roce 1989 byl pak přejmenován na Dům dětí a mládeže. Dnes slouží stejnému účelu, sídlí v něm středisko volného času Duhovka.

 

9. Kaple Panny Marie v Ch. N. Vsi

Kaple byla vystavěna na začátku 19. století. Je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Právě na klenbě se v devadesátých letech 20. století objevily rozsáhlé statické poruchy a celá kaple musela být vzhledem ke svému havarijnímu stavu opravena. Vedle kaple stojí kříž z první poloviny 19. století.

 

10. Kaple se zvonicí ve St. Břeclavi

Na křižovatce u knihovny ve Staré Břeclavi stojí od roku 1833 kaple téměř čtvercového půdorysu. Čtyřboká zvonice má hladkou fasádu, zvonicové patro je prolomeno po jedné okenní ose, okna jsou půlkruhově zaklenuta.

 

11. Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje

Novogotická kaple byla postavena podle projektu J. Heidricha v roce 1856 před vlakovým nádražím. Zevrubná oprava exteriéru i interiéru kaple proběhla v 70. a 80. letech minulého století. Původní keramické dlaždice v lodi a pískovec v presbytáři byly vyměněny za novou podlahovou krytinu - šedobílý mramor.

 

12. Kaple sv. Rocha

Novogotická kaple byla postavena v roce 1892, aby připomínala tehdejší epidemii cholery. Zasvěcena byla sv. Rochovi, ochránci před morem. Kaple stojí v bezprostřední blízkosti parku naproti budovy gymnázia. Během vánočních trhů, které se zde každoročně konají, je v kapli k vidění výstava betlémů. Stavba je čtvercového půdorysu, boční fasádu člení pilastry na nárožích, hlavní fasáda má mělké hrotité výklenky. Střecha má tvar čtyřbokého stanu a na jejím vrcholu je umístěn kříž. V interiéru kaple upoutá pozornost návštěvníka novogotický dřevěný oltář v podobě tří hrotitých oblouků. V nikách mezi nimi jsou umístěny dřevěné plastiky Krista, sv. Šebestiána a sv. Rocha.

 

13. Kostel Církve adventistů sedmého dne (Bílý kostel)

Jedná se o bývalý kostel německé evangelické církve (lidově nazývaný Bílý kostel) na Jungmannově ulici. Od roku 1950 sloužil Církvi československé husitské. Zlá finanční situace a úbytek věřících nakonec způsobily, že církev byla nucená svoji nemovitost prodat. V roce 1985 faru i kostel zakoupila Církev Adventistů sedmého dne a v následujících dvou letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace objektu. V prosinci 1987 byl kostel slavnostně otevřen a vysvěcen.

 

14. Pohansko

Někdejší slovanské hradisko leží asi 2,5 km od Břeclavi uprostřed unikátních lužních lesů. Pohansko patří mezi nejvýznamnější památky raného středověku nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Nachází se zde také stejnojmenný empírový zámeček, který nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům. Uvnitř zámečku je expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů.

 

15. Synagoga

Břeclavská synagoga byla postavena v roce 1868. V roce 1888 ji významný vídeňský architekt Max Fleischer renovoval v novorománském slohu a v interiéru použil maurských prvků. Po 2. světové válce sloužila jako skladiště, v letech 1997 - 1999 prošla celkovou rekonstrukcí a nyní je využívána ke kulturně - společenským účelům.

 

 

16. Zámeček Lány

Zámeček Lány leží v lužních lesích jižně od Břeclavi a je nejvzdálenější stavbou celého Lednicko-valtického areálu. Stavba byla stejně jako nedaleký zámeček Pohansko postavena v letech 1810 - 1812 knížecím architektem Josefem Hardmuthem a sloužila knížecí rodině během lovů v oboře Soutok. V současné době je zámeček v soukromých rukou, prochází rekonstrukcí.

 

17. Nový dvůr

Nový dvůr byl vybudován v empírovém slohu Josefem Hardmuthem, který jej postavil v letech 1809 - 1810 jako hospodářskou usedlost pro chov ovcí. Asi o 10 let později stavbu doplnil Franz Engel tzv. rotundou, kruhovým sálem odděleným prosklenými stěnami od stáje, který byl určen pro 20 kusů krav vzácného bernského plemene. Dvůr ale paradoxně nakonec proslavili koně, kteří se zde chovají i nyní. Nový dvůr najdete v lesích mezi Lednicí a Valticemi několik minut jízdy na kole od Chrámu Tří Grácií. V současné době je v rukou soukromého vlastníka a slouží chovu koní. Přes letní sezonu je zde návštěvníkům k dispozici také TIC a občerstvení.

 

18. Chrám Tří Grácií

Klasicistní stavba, která byla vystavěna v letech 1824-1825 Josefem Poppelackem podle projektu Josefa Franze Engela, se nachází nad Prostředním rybníkem v lesích mezi Lednicí a Valticemi. Jedná se o salet s půlkruhovým půdorysem, na kterém je postavená kolonáda s dvanácti jónskými sloupy, v níž jsou v plochých obdélníkových nikách umístěny alegorické sochy věd a múz. Empírové stavbě dominuje sousoší tří antických bohyní (autorem je Leopold Fischer), vytesané z jednoho kusu kamene, které bylo do pomyslného centra stavby přemístěno z lednického zámeckého parku. Sousoší znázorňuje antické bohyně Athénu, Artemidu a Afroditu. Dnes je zámeček v držení soukromého vlastníka.

 

19. Kaple sv. Huberta

Kaple zasvěcená patronu lovců. Kaple svatého Huberta je novogotická kaple v Lednicko-valtickém areálu. Trojboká, třemi gotickými oblouky prolomená kaple zaklenutá síťovou žebrovou klenbou byla postavena uprostřed Bořího lesa podle plánů Jiřího Wingelmüllera za vlády Aloise II. knížete z Liechtensteina v roce 1855. Uprostřed kaple se nachází socha sv. Huberta, stojící na podstavci se sochami andělů. Nejmladší stavba Lednicko-valtického areálu byla vystavěna z pískovcových kvádrů opatřených smyšlenými středověkými kamenickými značkami, které mají za úkol navodit pocit starobylosti stavby. Kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky.

 

20. Janův hrad

Zvaný Janohrad, je umělá zřícenina středověkého hradu na okraji Lednicko-valtického areálu. Nechal jej zde podle dobové módy romantismu již v roce 1801 postavit kníže Jan Lichtenštejnský. Jako jeden z mála umělých hradů té doby byl Janohrad naprojektován jako obyvatelný a sloužil jako lovecký zámeček a myslivna, kde se panstvo shromažďovalo v době honů a pořádalo bohaté hostiny. Hrad ze tří stran obtéká Stará Dyje.

 

( informace z webu města Břeclavi a internetu)

 

 

 

září92023
VIII. Břeclavský umělecký salon 2023

VIII. Břeclavský salon 2023

V pátek 8. září 2023 byl zahájen VIII. Břeclavský umělecký salon 2023, na který dostala pozvání Julie Vojtková. A tak jsme si užili odpoledne s přáteli, se kterými jsme se už dlouho nesetkali.

Julie a Antonín Vojtkovi

Výstava je v bývalém areálu cukrovaru přístupná do 8. 10. 2023 v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. Je to krásná podívaná...obrazy, plastiky vystavuje 25 autorů.

 

Julie Vojtková tentokrát zvolila originální metodu modrotisku.

O výtvarnou práci s využitím techniky modrotisku se zajímá již od roku 2019. Modrotisk je unikátní metoda negativního tisku, která byla v roce 2018 přidána na seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO. U nás se modrotisk barví už jen ve dvou dílnách –⁠ u rodiny Danzingerových v Olešnici na Moravě a u rodiny

Jochových ve Strážnici. Julie Vojtková si nechává svůj modrotisk barvit právě ve Strážnici. V rámci tvorby obrazu (a doprovodné instalace) Do konce času poprvé tuto techniku použila v takovém měřítku a využila ji ke vzniku samostatného výtvarného díla. Velmi ráda však tuto metodu využívá k malbě na textilii. V případě zájmu vám ráda po domluvě pomaluje zcela originálními motivy již hotové oblečení či metráž.

modrotisk Julie Vojtková autorská tvorba

září72023
Sledujeme Design Cabinet CZ

Design Cabinet CZ

Již druhým rokem byla Julie Vojtková oslovena ke spolupráci se soutěží Design Cabinet CZ. Loňské rozhovory si můžete přečíst zde a na letošní vítěze jsme zatím zvědaví a netrpělivě čekáme na vyhlášení výsledků.

 

Od roku 2008 vypisuje soutěž pod názvem Národní cena za studentský design Design Cabinet CZ, z. s. Od roku 2018 společně s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, odbornými institucemi, profesionálními organizacemi a se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami. Soutěží se o ocenění Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design.

 

Zvláštní ceny udělují rektoři a děkani univerzit a vysokých škola, ředitelé významných muzeí, odborných institucí a významných studií.

 

Soutěžní práce předkládá odborným porotám odborný garant soutěže – Design Cabinet CZ.

srpen262023
BARVIČ a NOVOTNÝ v Brně

Barvič a Novotný v Brně knihkupectví

Letní informace pro přátele z Brna a okolí...AŽ SE VRÁTÍTE Z PRÁZDNINOVÝCH CEST, nakoukněte do knihkupectví Barvič a Novotný, mají tam v nabídce poslední knihu A. Vojtka VZPOMÍNKY Z CEST...věříme, že se vám bude líbit!

Ukázku najdete zde.

 

červen212023
Našel se člověk s dobrým srdcem...

Patrik Banga - autorské čtení v Břeclavi

Příjemný podvečer 20. června 2023 v břeclavském parku jsme prožili v rámci akce Městské knihovny Břeclav s autorským čtením Patrika Bangy Skutečná cesta ven.

BOOKPARK literární festival 2023

Patrik Banga, Antonín Vojtek, Alena Gronzíková

Setkání s držitelem Magnezie litery bylo ideálním místem, abychom se poznali s novým majitelem obrazu a předali mu ho. Obraz KHATAR DŽAVA, PRAJTA BARONA – KUDY PŮJDU LISTY POROSTOU byl v rámci aukce vydražen pro Natálii Kudrikovou. Děkujeme všem za podporu, protože pomáhat může každý. Bylo to pro nás nové a krásné setkání, na které nezapomeneme.

KHATAR DŽAVA, PRAJTA BARONA – KUDY PŮJDU LISTY POROSTOU

SKUTEČNÁ CESTA VEN

Jak obtížné je uniknout předsudkům, když žijete v romské komunitě na pražském Žižkově a kolem zuří devadesátky?

 

Pražský Žižkov devadesátých let čpí neutěšeností, drogami, alkoholem a rvačkami a vyrůstat ve zdejších romských komunitách znamená jediné — být předurčen k životu dalšího z nepřizpůsobivých.

 

Skutečný příběh novináře Patrika Bangy je výjimečně jiný. Zachycuje jeho životní cestu z romské čtvrti mezi novináře předních českých médií. Syrovým a velmi otevřeným stylem zobrazuje realitu dospívajícího chlapce, který se už v raném věku setkává s odmítáním, kriminalizací, rasismem a policejní brutalitou. A hledá skutečnou cestu ven.

 

Magnesia Litera 2023 za debut roku

(nakladatelství Host)

červen112023
Knižní novinky, které nás těší...

Víno nabité světlem Jiří Vrbas

V sobotu 10. června 2023 v rámci Víkendu otevřených zahrad jsme představili knižní novinku z našeho nakladatelství Víno nabité světlem - verše Jiří Vrbas a ilustrace Antonín Vojtek.

knižní novinky jaro 2023

S radostí jsme spolupracovali s profesorem Jaroslavem Malinou, který oslovil ke spolupráci Antonína Vojtka i Julii Vojtkovou.

Určitě vás tedy zaujmou knihy Dionýsos je na vině, že zalíbilo se vám ve víně nebo Tenisová raketa ve výtvarných a básnických. variacích.

Tenisová raketa ve výtvarných a básnických variacích Jaroslav Malina

Autora současného knižního titulu TENISOVÁ RAKETA ve výtvarných a básnických variacích, celostního antropologa prof. Jaroslava Malinu, čtenářská obec zná jako špičkového učence, ale i zarytého tenisového nadšence, jenž celoživotně zdárně praktikuje „bílý sport králů“ jako umění i vědní obor, pro nějž se začíná prosazovat označení tenisologie.

červen102023
Víkend otevřených zahrad 2023 - výstava

Video ze zahrad již ke zhlédnutí zde.

Víkend otevřených zahrad 2023 Antonín Vojtek

Vážení přátelé, ve spolupráci se zahradní firmou Květ v Blažovicích u Brna připravujeme již 9. setkání. Čeká nás krásné setkání v nejkrásnější galerii.

Víno nabité světlem- Jiří Vrbas

Výstava za účasti autora bude probíhat v rámci akce

„Víkend otevřených zahrad 2023“.

Klavírní duo Tereza Kalábová a Johannes Gugg vystoupí v 10 a v 15 hodin.

Vernisáž zpestří svou hrou na klavír také Jiří Vrbas.

V rámci vernisáže proběhne křest knihy Jiřího Vrbase Víno nabité světlem.

MÍSTO: Za Podjezdem 342, Blažovice

 

www.vrbas.cz

www.vikendotevrenychzahrad.cz

 

 

červen42023
Klapka č. 15 - aukce Salonu filmových klapek - Zlín

A. Vojtek - Salon filmových klapek

Vážení a milí přátelé, sběratelé filmových klapek...letos si malíř A. Vojtek pospíšil a klapku čeká jen závěrečný lak, zabalit, odeslat a má splněno pro rok 2023. Klapka je Vzpomínkou na Mariánské jezírko u Strachotína. Je to místo, které už neexistuje a je schováno pod hladinou tzv. Mušovského jezera - vodní dílo Novomlýnské nádrže.

Vzpomínka na Mariánské jezírko u Strachotína

Podrobnosti najdete na webu připravovaného 63. ročníku mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Více o Salonu filmových klapek najdete tady.

Těšíme se na setkání s přáteli ve Zlíně a radujeme se, že mohou umělci touto cestou podporovat studentské projekty.

Salon filmových klapek 2023

červen12023
INSTAGRAM - kdo nás ještě nenašel?

Instagram - galerie99antoninvojtek

IDEÁLNĚ si představuji s přáteli osobní setkání.

Chvíli si spolu popovídat, zasmát se, podívat se navzájem do očí, úplně obyčejný lidský kontakt, protože jen tak se pochopíme a poznáme...ale dnes hlásím, že pro všechny vzdálené máme kromě Facebooku a webu ještě další možnost.

Už nějakou dobu nás najdete na Instagramu a samozřejmě v Galerii 99 a na našich akcích.

Instagram - galerie99antoninvojtek

Tak jsme zvědaví s kým se uvidíme na výstavě v rámci Víkendu otevřených zahrad 2023 v Blažovicích 10. června 2023, v Galerii 99 v Břeclavi, kde se na vás těšíme a už jste navštívili Galerii Zahrada v Břeclavi?

květen242023
Jarní novinky - Magazíny LOOK AT IT 2023

Magazín Pálava 2023 - Mikulov, LVA a Hustopečsko

Každé jaro vyhlížíme slunce a máme i letos radost z krásné spolupráce s týmem agentury m-ARK.

Magazíny Pálava a Mikulovsko, LVA a Hustopečsko a Unikátní GALERIE a café STŘEDNÍ EVROPY, které máme právě i v naší Galerii 99, jsou plné tipů na zajímavé výlety, rozhovorů a skvělých fotografií. Najdete je v naší galerii nebo ateliéru, na našich výstavách a setkáních nebo zajímavých turistických místech...

 

Unikátní GALERIE a café STŘEDNÍ EVROPY - Antonín Vojtek

Podívejte se a více najdete na www.lookatit.cz nebo www.dovolenasnapadem.cz.

...vznik každého obrazu je dobrodružstvím...Antonín Vojtek

květen182023
Aukce pro NATÁLKU

Rozhovor pro denik.cz najdete TADY. Děkujeme za spolupráci redaktorce Ivě Haghofer a dále všem lidem s dobrým srdcem za podporu myšlenky, která vznikla spoluprací s IQ Roma servis Břeclav a paní Alenou Gronzíkovou. Děkujeme!

aukce pro Natálku

POMÁHAT MŮŽE KAŽDÝ...aby svět byl laskavější, nebuďme lhostejní...vše najdete TADY. Další informace najdete TADY.

Více fotografií z malování najdete na Facebooku 14. dubna 2023.

 

Dny romské kultury 2023 Břeclav

 

KHATAR DŽAVA, PRAJTA BARONA – KUDY PŮJDU LISTY POROSTOU

Do oslavy svátku Mezinárodního dne Romů v rámci Týdne romské kultury v Břeclavi se společně s komunitou aktivně zapojil i výtvarník Antonín Vojtek s manželkou Jitkou z Galerie 99. Nutno předeslat, že pan Vojtek dal stromu ty správné kontury, namaloval ho a lidé z komunity pak na strom v průběhu programu oslav MDR domalovali listy stromu, které hrají různými odstíny barev.

Dny romské kultury 2023 Břeclav

 

Již před začátkem akce jsme věděli, že chceme obraz využít na dobročinné účely a vydražit toto dílo za částku, která může někomu pomoci. Volba byla téměř jednoznačná. Vydraženou částku věnujeme Natálce Kudrikové a její rodině, abychom mohli alespoň trochu ulevit rodině po žhářském útoku ve Vítkově.

 

Jsme také velmi rádi, že patronát nad aukcí obrazu přijal držitel ceny Magnezia litera – Patrik Banga.

 

Dražbu pořádá IQ Roma servis Břeclav ve spolupráci s dárcovskou platformou Znesnáze21.

duben242023
Člověk je zrozen k vzájemné pomoci

aukce pro výstavbu Hospice ve Stěžerách - Antonín Vojtek 2023

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

Lucius Annaeus Seneca

 

...a tak byl namalován další drobný obraz na kámen, který pomůže...a že není Antonín Vojtek sám, budou pomáhat i další umělci...výtěžek bude věnován na budování lůžkového hospice ve Stěžerách. Lůžkový hospic bude součástí nového zařízení komplexní paliativní a hospicové péče, jehož výstavbu v současné době připravuje Oblastní charita Hradec Králové. Vzhledem ke svému poslání a již poskytované domácí hospicové péče na Královéhradecku reagují tak na potřebnost této služby vyjádřené mimo jiné i ve strategických materiálech Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradec Králové.

 

aukce Antonín Vojtek - Oblastní charita Hradec Králové 2022

 

 

Kamínky do aukce přislíbili: Achrer Josef, Bachová Mrázková Ivana, Balabán Daniel, Bavor Josef, Bornová Erika, Brázda Jiří, Brázdová Jaroslava, Bukovský Ivan, Cajthaml David, Čech Pavel, Čejková Darja, Daněk Zdeněk, De Montfort Rosana, Faltus Petr, Fiala Petr, Franta Roman, Gargulák Jaromír, Gemrot Jan, Grimmich Igor, Havlová - Veškrnová Dagmar, Hábl Patrik, Harant Jan, Hegerová Vendula, Hirscher Vladimír, Hoffmeisterová Xénia, Hřivnáč Tomáš, Chignier Vincent, Janouškovec Pavel, Jerie Karel, Jetela Tomáš, Jirků Boris, Jirků Zdeněk, Kaláb Jan, Kašpar Adam, Kavan Jan, Kitzberger Ingid, Kovanda Jiří, Kristen Jiří, Krumphanzlová Věra, Kubík Tomáš, Lipavský Matěj, Málková M. Kristina, Mašek Vojtěch, Matuška Pavel, Merta Jan, Miffek Lukáš, Miklinová Galina, Molín Štěpán, Myslíkovjanová Barbora, Nanako Ishida, Němec Martin, Olmer Matěj, Pavlík Petr, Pištěk Jan, Polcal Miloslav, Prokopcová Rozálie, Pucholt Pavel, Rittstein Michael, Roučka Pavel, Sís Petr, Skuhravá Jitka, Staňková Lucie, Suchan Leoš, Svoboda Jerry Jaroslav, Špilková Michaela, Štenclová Ivana, Štorm František, Tóth Štefan, Večtomov Sonya, Vendlová Libuše, Viková Jindra, Vlna Ladislav, Vojtek Antonín, Wellartová Karolina, Zlamal Petr.

 

aukce pro Oblastní charitu Hradec Králové

 

duben72023
Noční Mikrofórum s Ondřejem Kepkou

Ondřej Kepka a Antonín Vojtek Český rozhlas Praha

Vážení a milí přátelé, živé vysílání 5. dubna 2023 uteklo jako voda a mnozí jste nás poslouchali. Pokud budete chtít, záznam NOČNÍHO MIKROFÓRA s Ondřejem Kepkou a Antonínem Vojtkem najdete v archivu a přejeme vám příjemný poslech - zde.

Ondřej Kepka v NOČNÍM MIKRÓFORU s Antonínem Vojtkem

Děkujeme za pozvání a skvělou atmosféru Ondrovi a celému zázemí Českého rozhlasu na Vinohradské 12 v Praze.

Děkujeme také za laskavou pomoc při cestě do Prahy firmě ZFP gold se sídlem v  Břeclavi. S vámi náročné cestování bylo snazší.

Noční Mikrofórum Českého rozhlasu Praha

duben22023
Galerie ZAHRADA výstava a křest knihy

VÝSTAVU MŮŽETE NAVŠTÍVIT O KONCE MĚSÍCE ČERVNA 2023

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE POTKÁME V NEDALEKÉ KAVÁRNĚ VILY ELUX.

informace bude u zahrady na Zámeckém náměstí 1/3, kavárna je na adrese Pod Zámkem 650/10, Vila Elux je novobarokní vila z roku 1901, která byla součástí břeclavského pivovaru.

Po ukončení provozu pivovaru velice chátrala a mluvilo se o jejím zbourání. Teprve po zjištění, že objekt je zařazen mezi kulturní památky, byla nákladně opravena a dnes svítí novotou. V horní části vstupního štítu vynikají první sluneční hodiny ve městě.

V roce 2020 byla budova upravena na kavárnu a penzion ve stylu první republiky.

...těšíme se na krásné SETKÁNÍ s přáteli, s hudbou, s novou knihou Vzpomínky z cest, kterou nyní pokřtíme...

 

Galerie ZAHRADA v Břeclavi

 

Vážení a milí přátelé,

chodili jsme a nakukovali přes zeď tak dlouho, až se tajemný kout v centru Břeclavi probudil k životu.

 

V srdci města, přímo pod zámkem, byla skrytá zahrada. Nyní postupně ožívá díky činnosti Občanskému sdružení LužánekZÁMEK BŘECLAV SRDCE MĚSTA. S radostí jsme přijali pozvání ke spolupráci. Nové místo nás oslovilo.

Tak se přijďte podívat v neděli 2. dubna 2023 v 15.30 hodin. Přijede za námi a vystoupí Vladislav Bláha a jeho žena Tania Drobysh.

Pokřtíme novou knihu Vzpomínky z cest Antonína Vojtka a také si prohlédnete nový výstavní prostor pod širým nebem.

 

Přejeme si hlavně vlídné počasí a dobrou náladu!

s úctou Jitka a Antonín Vojtkovi

 

Výstava bude v zahradě dostupná do konce června 2023.

 

 

březen132023
Vzpomínky z cest - ukázka z knihy Antonína Vojtka

Antonín Vojtek a Julie Vojtková

V posledních dnech roku 2022 vyšla kniha Antonína Vojtka. Připravili jsme pro vás malou ukázku. Video najdete zde.

Vzpomínky z cest - Antonín Vojtek

březen12023
Malá sentence... Jana Kostrhuna

dřevěný šperk Antonín Vojtek

Pro letošní jaro jsme připravili novou kolekci autorských dřevěných šperků Antonína Vojtka. Nabízíme je klasicky na kožené šňůrce, drátu, ale můžete také zvolit variantu s korálky. Korálky jsou z minerálů a nám se tato možnost moc líbí.

 

dřevěný šperk Antonín Vojtek

Malá sentence o věčném třpytu

Není všechno zlato, co se třpytí, a mnohdy je tomu zdánlivě zcela samozřejmě úplně naopak. Zatřpytit se a nebýt ze zlata však není ani trochu samozřejmé.

Řekněme si slovo šperk – a zjeví se nám sličná krása.

Řekněme si slovo šperk – a zjeví se nám bohatství.

Řekněme si slovo bohatství – a začnou se nám vynořovat slova jako moc a krutost a zášť a krev a strádání... A vždycky, když je tomu tak, lidé jako by se vraceli zpátky. až někam na začátek svých cest, až někam k pramenům té řeky času.

Řekněme si slovo dřevěné šperky – a zjeví se nám začátek.

A ten začátek, který mám na mysli, se jmenoval paleolit, neboli starší doba kamenná. Zkusme si představit toho člověka za starší doby kamenné (Homo sapiens sapiens): sotva se nasytil tak, aby neumřel hladem, a také toho ostatního měl zřejmě jenom pra málo. A přesto už právě tady vzniká potřeba ozdobit svého ducha slovy a tělo šperky. šperky z kostí, zubů, kamene, lastur a dřeva.

Člověka z konce druhého tisíciletí našeho letopočtu si nemusíme představovat. Docela postačí, když se podíváme jeden na druhého: trpíme přejídáním, a také toho ostatního máme kolem sebe, až nás někdy brní hlava. Ale pořád jsme Homo sapiens sapiens a potřeba ozdobiti svého ducha jiskřivými slovy a tělo třpytivým šperkem je možná ještě naléhavější než tenkrát, kdysi na začátku.

 

Ten náš konec druhého tisíciletí se kromě mnoha jiných paradoxů vyznačuje také tím, že dotknout se pravého dřeva prstem okovaným zlatými prsteny může být přímo malým svátkem.

Ano, ten náš konec druhého tisíciletí se kromě mnoha jiných paradoxů vyznačuje také tím, že šperky ze dřeva jsou vzácnější, než šperky ze zlata a jiných drahých kovů.

Řeka nikdy nespatří svůj pramen. A pramenům je navždy odepřena velebnost nížinných toků. A navzdory tomu všemu, nebo snad právě proto, si ruka člověka píše do dřeva básničky o pramenech, verše o peřejích, strofy o klokotavých splavech. Každá báseň hodná toho jména je ze života, a o životě, o pro život.

Nedejme se mýlit zdánlivou prostotou hebkých tvarů. Vždyť jedním ze základních povahových rysů prostoty je rafinovanost.

Nedejme se však mýlit ani zdánlivou rafinovaností těch hebkých tvarů, protože zákonitě směřují k prostotě. Je to prostě jedna a tatáž báseň o pramenu v horách a řece mezi lukami a řece času za námi, je to prostě jedna a tatáž báseň o velebné řece a jejím nenápadném pramínku.

Čím hladší verš, tím úpornější napětí je v něm skryto. Čím hladší tvar, tím vice snů v něm přebývá. A sny nebývají nijak snadné, ani když se nám zdají, natožpak když je máme učiniti skutkem, který ozdobí i vysloví. Avšak právě proto ruka člověka odjakživa pomáhá na svět snům o kráse, a o naději, a o všem takovém tam, v těch rozměrech lidského ducha a citu, kde končí panství a moc i těch nejtřpytivějších slov. Ozdobit tělo šperkem patří k prastarým lidským radostem.

Vyjádřit šperkem myšlenku znamená vtisknout pečeť nesmrtelného lidského ducha a života předmětu, který měl původně jenom trochu zkrášlit všední čas obyčejných dnů. Není všechno zlato, co se třpytí, ale pokud je tomu někdy zdánlivě zcela samozřejmě úplně naopak, potom k těm třpytivým výjimkám patří dřevěné šperky Antonína Vojtka.

Jan Kostrhun

Břeclav, prosinec 1987

 

 

dřevěný šperk Antonín Vojtek

 

Autorský šperk Antonína Vojtka

originální a výjimečný šperk s duší jižní Moravy

 

Antonín Vojtek zvolil na vyřezávání svých autorských šperků zejména jehličnatou dřevinu jalovec viržinský. Dřevo jalovce viržinského je lososově červené, vonné a vysoce ceněné. Do Evropy byl jalovec viržinský přivezen již před rokem 1664. Tyto šperky jsou vyřezány ručně, každý kus je originál a strom vyrostl v zámeckém parku v Lednici. Malíř před lety na zámku bydlel a pár kousků dřeva dostal od tehdejších zahradníků, kteří se věnovali údržbě parku. Můžeme spekulovat o stáří stromu, ale odhadujeme, že pochází z úplného začátku budování rozsáhlého areálu majiteli z rodu Lichtenštejnů. Jedná se o spontánní zpracovávání jednoduchých motivů malíře do šperkové podoby. Šperk je navoskovaný, vhodný ke svátečnímu i běžnému nošení dle svého výběru na drátku, kůži, hedvábném náhrdelníku.

Ať vám dlouho dělá radost!

 

 

únor262023
Bob Frídl - vzpomínka na kamaráda

Bob Frídl v Horních Bojanovicích 2009

NA KAMARÁDY BY SE NEMĚLO ZAPOMÍNAT!

Bob Frídl - vzpomínka Antonína Vojtka

 

BOB FRÍDL - skvělý kamarád a muzikant

13. 11. 1947 - 26. 2. 2013

Vzpomínkový koncert na Boba Frídla v Horních Bojanovicích 24. února 2023 v nás vyvolal vlnu vzpomínek. Moc děkujeme všem, kteří ho pomáhali uskutečnit.

Přikládám fotky Boba, který nám v kulturním domě v H. B. hrál a zpíval v roce 2009, když jsme pozvali Báru Špotákovou na křest kalendáře...byl úžasný. Byla radost ho poslouchat i na jiných akcích. Našla jsem také historické foto z výstavy A. V. v roce 1979.

přiložím další odkazy, podívejte se...a poslouchejte.

foto Petr Uher a archiv A. Vojtka

 

Bob Frídl vernisáž A. Vojtka v Lednici na zámku 1979

únor202023
...obrazy mají svůj život

 

* Tento měsíc se nám v Galerii 99 sešly téměř dvě desítky obrazů, které nám jejich majitelé přinesli k posouzení. Naše galerie nabízí mimo jiné právě i tuto poradenskou službu.

* Nebojte se k nám přijít a ukázat nám výtvarná díla, se kterými žijete, která jste třeba zdědili, či například obrazy, které máte odložené ve sklepě a nevíte si s nimi rady.

* Pomůžeme vám nalézt pro tato díla novou cestu a poradíme vám, které obrazy stojí za to vrátit zpátky do života. Mnohdy stačí dílo například zrenovovat nebo mu dopřát nový „kabát“ v podobě moderního rámu.

Galerie 99 v Břeclavi

* Je podle nás důležité vnímat, že za každým výtvarným dílem se skrývá příběh a často i touha umělce něco divákům sdělit. Obrazy nemusí mít pouze hodnotu finanční, ale mohou nám hodně povědět třeba o historii naší rodiny, může se za nimi skrývat zajímavý osud, a proto bychom k nim měli přistupovat s úctou a zajímat se o ně.

* Pokud se budete o příběhy skryté za obrazy vašich příbuzných zajímat, dokud budete mít možnost, může dílo získat pro vaši rodinu velkou emocionální hodnotu.

* Chtěli bychom vás vyzvat, abyste obrazům, těmto němým svědkům našich životů shlížícím na nás ze stěn, věnovali pozornost, může se stát, že promluví…

Galerie 99 v Břeclavi

* Mezi přineseným obrazy poklady většinou nejsou, ale pomůžeme vám rozlišit co je pouhá reprodukce, se kterým obrazem se můžete v klidu rozloučit...

leden242023
...procházky Břeclaví a okolím...

židovský hřbitov v Břeclavi

Vážení a milí přátelé, chcete-li, novinky můžete sledovat na veřejném profilu Facebooku... těšíme se na jaro, ale když napadne sníh, vracíme se do dětských let...mějte se krásně a ať vás nic netrápí.

leden102023
SETKÁNÍ s Antonínem Vojtkem

Antonín Vojtek - leden 2023

Vážení přátelé a příznivci výtvarného umění,

snažíme se, aby naše dny i v těchto složitých časech byly co nejlepší.

Proto po dlouhém váhání chceme obnovit tradici setkávání v Galerii 99 v Břeclavi v den narozenin malíře Antonína Vojtka. Mnohé plány míří až k 90. narozeninám v roce 2024, ale chcete-li, zastavte v čase 14-17 hodin v úterý 10. ledna 2023 v Galerii 99 na Slovácké ulici.

Společný přípitek proběhne kolem 16 hodiny.

O skvělou náladu se postará atmosféra galerie, vaše přítomnost a také naše kamarádka Mirka Šubíková, která přijde i se svou harmonikou.

Mirka Šubíková s tatínkem a Antonínem Vojtkem

 

Budeme věřit, že prožijeme příjemný čas a můžete si prohlédnout a koupit knižní novinku Vzpomínky z cest Antonína Vojtka, uděláte radost malíři a podpoříte činnost galerie.

Knihu si samozřejmě můžete koupit přes e-shop a kdykoliv jindy v Galerii 99 nebo v ateliéru.

 

Poselství naděje také čeká na váš vzkaz do budoucnosti za 100 let. Napište svůj dopis a přijďte.

 

Pokud se ale necítíte být zdraví, odložte setkání raději na pozdější období. Nic nám neuteče.

s úctou

Jitka a Antonín Vojtkovi

leden12023
návrat Malého prince

Malý princ

...a tak se MALÝ PRINC vrátil domů...

Kdo by neznal příběh o lásce, přátelství, zodpovědnosti, bolesti...

Náš MALÝ PRINC z ateliéru A. Vojtka má původ v lednickém zámeckém parku, který je úzce spjat s životem malíře. Každá procházka nám dodá energii a vyvolá řadu vzpomínek...

Vážení a milí přátelé, přejeme vám hodně sil do nového roku 2023.

Děkujeme z celého srdce všem našim přátelům, příznivcům a podporovatelům za vaši přízeň, setkání, lajky. Těšíme na vás ať osobně nebo virtuálně v roce nadcházejícím.

Lednický park a zámek

ŠPERK S NEOBVYKLÝM PŘÍBĚHEM

Dřevo jalovce viržinského je lososově červené, vonné a vysoce ceněné. Do Evropy byl jalovec viržinský přivezen již před rokem 1664. Tyto šperky jsou vyřezány ručně, každý kus je originál a strom vyrostl v zámeckém parku v Lednici. Malíř před lety na zámku bydlel a pár kousků dřeva dostal od tehdejších zahradníků, kteří se věnovali údržbě parku. Můžeme spekulovat o stáří stromu, ale odhadujeme, že pochází z úplného začátku budování rozsáhlého areálu majiteli z rodu Lichtenštejnů. Šperk je navoskovaný, vhodný ke svátečnímu i běžnému nošení dle svého výběru na drátku, kůži, hedvábném náhrdelníku. Jedná se o spontánní zpracovávání jednoduchých motivů malíře do šperkové podoby a věříme, že se vám bude hezky nosit. Větší nabídku najdete na e-shopu a další v Galerii 99 v Břeclavi.

 

zámecký park v Lednici

prosinec302022
Alfons Mucha - Mucha, rodinná sbírka

Umění hraje důležitou roli v duchovním růstu lidstva…Prostřednictvím harmonie a krásy povznáší lidského ducha k vyšší mravnosti. Alfons Mucha

Alfons Mucha

Ve Valdštejnské jízdárně v Praze do konce roku 2022 probíhá velká výstava Alfonse Muchy, která prezentuje neznámá díla z rodinné sbírky.

Prohlédli jsme si více než 200 obrazů, fotografií a dalších uměleckých předmětů veřejnosti méně známých nebo prakticky neznámých. Je to důležitá součást jeho tvorby a skvěle tak doplnila naši mozaiku znalostí o tomto světovém umělci.

Alfons Mucha

Škoda, že jsme nemohli využít pozvání k soukromé komentované prohlídce s Johnem Muchou před jejím otevřením, ale jsme rádi, že jsme to i tak stihli.

Více fotografií najdete na Facebooku.

Alfons Mucha

prosinec212022
Vzpomínky z cest- kniha Antonína Vojtka - NOVINKA

Vzpomínky z cest - Antonín Vojtek

Vážení a milí přátelé, dlouho se připravovala poslední kniha k vydání. I když jsme na ní pracovali intezivně, tak to nebylo tak lehké.

Proto máme velkou radost, že VZPOMÍNKY Z CEST Antonína Vojtka stihneme naložit malíři ještě "pod stromeček". Víme, že vy už si asi radost udělat nestihnete, ale budeme se těšit, že si k vám kniha cestu nejde i v novém roce 2023.

Budete - li na knížku pospíchat, volejte telefon 723887977, nějak to vymyslíme. Občas se dějí i zázraky, Vánoce jsou jen jednou za rok.

Objednávat můžete také na e-shopu.

prosinec202022
Vánoční a novoroční pozdrav

PF 2023 Antonín Vojtek

🎄🎄🎄 Vážení a milí přátelé, dovolte nám popřát vám klidné vánoční svátky a také dobrý nový rok 2023.

🎄🎄🎄 Budeme se těšit na setkání v roce 2023 a děkujeme všem, kteří nám zachovali přízeň i v tomto složitém období. Věřte, že si vážíme jakékoliv podpory.

🎄🎄🎄 Ještě pro vás chystáme poslední letošní novinku a moc se těšíme, až vám ji představíme!

s úctou Jitka a Antonín Vojtkovi s Julií

prosinec52022
Návštěva redakce TV NOE

Televize NOE - zpravodajství

🎥💙🎥 NÁVŠTĚVA z redakce TV NOE proběhla v létě v krásném prostředí zahradní firmy Květ během výstavy obrazů A. Vojtka.

🎥💙🎥 Na medailonek s malířem se můžete podívat v pondělí 5. prosince 2022 v kulturním magazínu Artbitr od 21. 35 hodin.

Video z výstavy najdete v rámci Víkendu otevřených zahrad najdete zde.

Pokud jste nestihli premiéru pořadu, archiv najdete zde.

TV NOE- magazín Artbitr

říjen192022
NOVINKY sledujte na Facebooku

Vážení návštěvníci, děje se toho hodně. Naše práce není vidět jen v Galerii 99 v Břeclavi, není pouze o práci v ateliéru. Pracovních aktivit je opravdu moc a vy můžete vidět jen ty střípky. Tak alespoň trochu novinek přidáváme na veřejný profil Facebooku.

 

Zlatá pamětní medaile hejtmana Jihomoravského kraje

 

Za pomoc válečným veteránům i reprezentování jižní Moravy v oblasti kultury jsme dnes odměnili pětici osobností. Medaili Otakara Bystřiny získali malíř Antonín Vojtek a spisovatelka Naděžda Horáková, medaili hejtmana pak Jan Kux, Dana Axmanová Vrtišková a Oldřich Axman. Děkujeme za to, co děláte.

18. října 2022 zdroj JMK, více fotografií na Fc

 

Podivínská luneta Antonína Vojtka, Vinařství Hřebačka, ČT Brno

Navštívila nás redaktorka ČT Brno Tereza Hyská a připravila pro vás reportáž z Podivína, kde můžete vidět "podivínskou lunetu" ve Vinařství Hřebačka. Je to privání prostor, který není běžně veřejnosti přístupný.

Odvysíláno 19. 10. 2022 Události v regionech v 18 hodin, najdete zde. ...jako poslední příspěvek po 22 minutě. Nebo také zde.

říjen112022
Znám jednu starou zahradu - výstava

Vážení a milí příznivci výtvarného umění, milí přátelé,

můžete si prodloužit léto a prožít babí léto v naší Galerii 99, kde od úterý 11. října 2022 bude k vidění

nová výstava obrazů Antonína Vojtka Znám jednu starou zahradu.

Znám jednu starou zahradu...výstava obrazů

Výstava bude zahájena bez vernisáže, ale se všemi se rádi setkáme a popovídáme si u skleničky vína v čase od 14- 17 hodin. Připravili jsme pro vás krátkou videopozvánku a věříme, že vás potěší a inspiruje k návštěvě. Podívat se můžete zde.

Také plánujeme, že bude možné již vhodit vzkaz do "zlaté schránky" Poselství naděje 2121.

Podrobnosti připravujeme a těšíme se na setkání.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >   >>  

Autorský e-shop

  • Knížky Antonína Vojtka dostanete při objednávce do 5 ks s podpisem autora. Při platbě předem je možné požádat autora o osobní věnování. Text věnování napište do formuláře pro vzkaz, který Vám bude nabídnut při ukončování objednávky. Autor si vyhrazuje právo dle potřeby text upravit.
  • Zboží obdržíte do 14 dní od data objednání, při platbě předem od data příchodu platby na účet.
  • Zásilky odesíláme Českou poštou
  • CENÍK DOPRAVNÉHO
  • Pokud neobjednáváte pro knihovnu, nevolte způsob platby "na fakturu", jinak nebude objednávka vyřízena.
  • Jestliže uvedete neexistující nebo nefunkční e-mailovou adresu, objednávka nebude vyřízena.
  • Zboží běžně zasíláme jen v rámci České republiky. O jiné možnosti je třeba se dohodnout individuálně.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Užití cookies

Užití cookies

Navštívíte-li webové stránky vojtek-av.com a kteroukoli jejich subdoménu, jsou na nich v některých případech použity tzv. cookies.

Jedná se o tyto případy:

- Hlasujete v anketě: do cookies je poznamenáno, že jste hlasovali, abyste nemohli v téže anketě hlasovat znovu.

- Nakupujete v e-shopu: do cookies se zaznamenávají údaje z košíku i Vaše osobní údaje, které jsou po potvrzení nákupu opět smazány.

- Čtete články: do cookies se poznamená údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně s výjimkou výše uvedených funkcí.
Pro nakupování povolte cookies a javascript

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 8. 7. 2024