Antonín Vojtek - malíř jižní Moravy

GALERIE 99

Galerie 99 na ulici Slovácká v Břeclavi je soukromou prodejní galerií,

ve které jsou vystavovány umělecké originály od českých i zahraničních autorů. Původně byla koncipována jako galerie obrazů Antonína Vojtka. Nyní je její nabídka vyvážená. Máme velkou nabídku výtvarných děl a jistě vybereme obraz také pro Váš domov. Galerie 99 podporuje také tvorbu mladých umělců, kteří se vydávají na uměleckou dráhu. Zabývá se organizováním výstav po České republice, besed, kulturních programů, výukových setkání pro školy.

Poskytuje poradenství v oblasti výtvarného umění. Věnuje se konzultacím při realizaci bytových interiérů.

V roce 2020 Galerie 99 pracuje a připravuje výstavy více než 20 let. Po celou dobu trvání se galerie věnuje především tvorbě malířů myšlenkově spřízněných.

Při výběru vhodného díla nabízíme možnost individuální volby zakoupením dárkového poukazu.

V roce 2009 galerie rozšířila svou činnost o vlastní Nakladatelství Galerie 99, ve kterém nabízí služby dalším zájemcům.

 

 

Manželé Jitka a Antonín Vojtkovi trvale podporují nejrůznější projekty. Například Salon filmových klapek, který je součástí Zlín film festivalu. Spolupracovali s nadacemi - Nadace Archa Chantal, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a jinými.

Dlouhodobě spolupracují s Centrum Dialog, o.p.s., které se věnuje adopci dětí na dálku.

Pro rok 2020 budou obrazy A. Vojtka zdobit velkoformátový charitativní nástěnný kalendář nadačního fondu Českého rozhlasu, projektu Světluška. Malíř se vzdal veškerých autorských honorářů.

****************************************************************************

 

20 let jsme tady pro VÁS v Galerii 99 v Břeclavi na Slovácké ulici. Zahájili jsme provoz 3. prosince 1999, uspořádali téměř 300 autorských, tematických a kolektivních výstav. Připravili jsme přes 20 velkých setkání, pozvali vzácné hosty, vydali katalogy, knihy, pohlednice, kalendáře, zapsali jsme zajímavé rekordy do České knihy rekordů.

 

Propagujeme jižní Moravu po celé České republice i v zahraničí. Organizujeme besedy, přednášky, koncerty, kurzy. Věnujeme se zdarma poradenství a konzultacím, službám souvisejícím s výtvarným uměním, pomáháme začínajícím výtvarníkům, fotografům, tvůrcům. Máme za sebou 20 let každodenní práce, která nám přináší radost a uspokojení.

 

Galerie je místem, kde se lidé mohou setkávat a poznávat.

 

Galerie je místem, kam můžete přijít i vy, abyste nás inspirovali a motivovali. Přijďte s nápady, s návrhy, co by se zde mohlo dít. Vždy jsme byli pro všechny návštěvníky otevření. Vždy jsme nezapomínali pomáhat potřebným. Bylo to naplněných 20 let, byla to léta úspěšná i těžká. Byl to náš život, ve kterém máte místo i vy, kteří nám tolik let zachováváte přízeň. Bez vás to dál nepůjde.

 

Galerii provozujeme jako místo, kde si můžete koupit kvalitní umění. Ale také jako místo setkávání se milovníků umění, místo osvěty a kulturní oázy uprostřed stále komerčnější vřavy. Vernisáže nemají být jenom nudnou akcí, ale jde zde vždy také o hudební obohacení. Akce mají přátelskou a rodinnou atmosféru a ti, kteří si k nám zatím nenašli cestu, jsou srdečně vítáni!

 

 

Přišel čas, kdy jsme chtěli, aby nám toto výročí připomínalo něco úplně nového. Naše volba byla jasná, protože v přírodě nabíráme energii pro další práci. Ano, u Galerie 99 vyrostl v těchto dnech nový dub. Dub, který malíř A. Vojtek tak rád maluje, který k naší krajině patří. To je naše forma oslavy. Za velkou pomoc při realizaci našeho nápadu děkujeme Iloně Vybíralové, Filipu Šálkovi a Technickým službám města Břeclavi.

****************************************************************************

 

 

 

Obraťte se na nás, jsme připraveni se vám věnovat.

Galerie a atelier A.V.

Manželé Vojtkovi v roce 2003 otevřeli novou galerii v Břeclavi na ul. J.Moláka 3, kde Antonín Vojtek v komorním prostředí vystavuje pouze svá díla.

------------------------------------------------------------------------------

 

Otevírací doba: úterý - pátek od 14 do 17 hodin, po domluvě kdykoliv.

Kontakt:

tel. 723 887 977, 519 372 118

 

Vážení návštěvníci,

pokud budete chtít navštívit naše galerie a cestujete k nám,

ověřte si, prosím, zda bude galerie v době Vámi plánované návštěvy otevřena.

Může se stát, že z nezbytných a vážných důvodů nemusí otevírací doba platit.

Děkujeme za pochopení.

vojtkova@vojtek-av.com

Co nás čeká

DOA 2024
NAROZENINOVÝ rok Antonína Vojtka

Novinky stručně

NOVÉ webové stránky...
Krajina mého srdce - MGP Prostějov
Havlíčkova vila - MEZI SVĚTY Antonína Vojtka
Paměť národa - Antonín Vojtek
MMG Břeclav - výstava 2024 A.V. oslava 90. narozenin

Všechna práva vyhrazena

Použití pouze s písemným souhlasem autora

Galerii 99 nyní najdete také na facebooku

Videa z akcí

 

Užití cookies

Užití cookies

Navštívíte-li webové stránky vojtek-av.com a kteroukoli jejich subdoménu, jsou na nich v některých případech použity tzv. cookies.

Jedná se o tyto případy:

- Hlasujete v anketě: do cookies je poznamenáno, že jste hlasovali, abyste nemohli v téže anketě hlasovat znovu.

- Nakupujete v e-shopu: do cookies se zaznamenávají údaje z košíku i Vaše osobní údaje, které jsou po potvrzení nákupu opět smazány.

- Čtete články: do cookies se poznamená údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně s výjimkou výše uvedených funkcí.
Pro nakupování povolte cookies a javascript

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 17. 7. 2024