Antonín Vojtek - malíř jižní Moravy

Projekt New York

Právě dnes by měla být vyhlášena jména pěti finalistů, kteří uspějí v anonymní soutěži na stavbu monumentálního pomníku obětem teroristického útoku v New Yorku v roce 2001. Symbolicky v den neštěstí očekává významnou informaci na pět tisíc předkladatelů projektů ze 62 zemí. Mezi nimi jsou i  dva autoři projektu z Břeclavi, kteří v týmu zpracovali své představy o téměř stometrovém objektu,k jehož výstavbě byli vyzváni všichni lidé světa.

"Svůj sen jsem zrealizoval tak, že jsem se společně s architektem Martinem Ondrouchem, který zajišťuje technické řešení, přihlásil do soutěže, o které jsem uslyšel poměrně strohou informaci v rozhlase," přiznal nám Antonín Vojtek, malíř a galerista z Břeclavi svůj další plán, jehož utajení do poslední chvíle předepisovaly regule soutěže. "Jako jedni z mála Čechů se účastníme soutěže s projektem na stavbu o základně 22 metrů se čtrnáctimetrovým krystalem na vrcholu, dvaadevadesáti bílými holubicemi jako symbolickými dušemi zemřelých lidí," zestručnil své sny obsažené na mnoha stranách detailně rozpracovaného projektu A. Vojtek. S Martinem Ondrouchem na něm strávil měsíce od letošního jara. Jak to ve finále dopadlo, to budeme sledovat se stejným napětím jako autoři projektu a v dalším vydání vás budeme informovat jak o výsledku, tak podobě pomníku.

 

Nový život – 11. září 2003 – číslo 37 - strana 1

 

Slovo autora:

 

Pomník obětem teroristických útoků je koncipován jako osten (trn), který byl Americe, ale i světu zabodnut s cílem zabít nevinné lidi.

Vyjadřuje pocit apokalypsy (černá - červená) při níž tisíce lidských duší vzlétá k nebesům (k nebi) – vzhůru – až ke skleněnému krystalu – jehlanu, který vyjadřuje nirvánu a nebeský klid.

Duše lidské jsou vyjádřeny bílými ptáky, které vylétají z míst popela a ohně.

Pomník působí na příchozí nejen svou kreativitou, důstojností a pietou, ale vyvolává zároveň šokující pocity nashromážděním bílých těles a jejich rozměry.

Pomník je umístěn do průsečíku hlavních tříd – bude viditelný ze všech míst a ze všech úhlů bude působit stejně. Jeho tvar – kužel a bílé útvary, které jsou umístěny s pravidelnou nepravidelností na tělese kužele navodí stejné dojmy z kteréhokoliv místa.

Pomník je umístěn ve středu kompasu, který bude vytvořen barevnou dlažbou. Ze všech (čtyř) světových stran bude k památníku přístup pro vozíčkáře. Světové strany pak budou symbolizovat pozvání pro lidi, kteří se chtějí poklonit obětem a pro ty, kteří odsuzují teror kdekoliv na světě. Zároveň kompas bude upozorňovat, že je nutné proti terorismu bojovat, ať pochází z kterékoli světová strany.

V okolí pomníku navrhujeme místo pro pietní rozjímání, a to pro ty, kteří chtějí trávit tyto chvíle venku v blízkosti pomníku. Druhé místo bude uvnitř pomníku. Místo mystické, kde na vyvýšené plošině bude ve dne i v noci stále stejná atmosféra. Skleněným kuželem bude vnikat světlo z výše asi 70 metrů a také otvory budou navozovat dojem hvězd. Pozorovatel se tak octne na plošině určené k rozjímání. Na plošinu povedou schody kolem desítek fotografií (dokumentů) připomínajících tragické události.

V nočních hodinách pak naopak budou z vnitřku silným světelným zdrojem otvory osvětlována bílá tělesa, čímž vznikne dojem pohybu těles – křídel – celý pomník se stane kinetickým.

 

Pomník svým tvarem a velikostí vnese do místa plného strohých tvarů výškových budov zcela nový, neotřelý prvek. Pomník vyjádří nejen osudové tragédie, ale také lidskost a duchovnost.

Celkový výjev povede nejen k silnému emotivnímu prožitku, ale taky k pocitu harmonie člověka s prostředím a okolím.

 

Od návrhu tužkou až po zpracovaní na počítači:

Co nás čeká

DOA 2024
NAROZENINOVÝ rok Antonína Vojtka

Novinky stručně

NOVÉ webové stránky...
Krajina mého srdce - MGP Prostějov
Havlíčkova vila - MEZI SVĚTY Antonína Vojtka
Paměť národa - Antonín Vojtek
MMG Břeclav - výstava 2024 A.V. oslava 90. narozenin

Všechna práva vyhrazena

Použití pouze s písemným souhlasem autora

Galerii 99 nyní najdete také na facebooku

Videa z akcí

 

Užití cookies

Užití cookies

Navštívíte-li webové stránky vojtek-av.com a kteroukoli jejich subdoménu, jsou na nich v některých případech použity tzv. cookies.

Jedná se o tyto případy:

- Hlasujete v anketě: do cookies je poznamenáno, že jste hlasovali, abyste nemohli v téže anketě hlasovat znovu.

- Nakupujete v e-shopu: do cookies se zaznamenávají údaje z košíku i Vaše osobní údaje, které jsou po potvrzení nákupu opět smazány.

- Čtete články: do cookies se poznamená údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně s výjimkou výše uvedených funkcí.
Pro nakupování povolte cookies a javascript

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 17. 7. 2024